Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

» Läs lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:921 :
prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:380 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område och ändringar i lagen

Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1977:1000
Rubrik: Förordning (1977:1000) om ikraftträdande av lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1979:1002
Rubrik: Lag (1979:1002) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:5 om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:47
Ändring, SFS 1981:8
Rubrik: Lag (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1980/81:35 om internordiska konkurser [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1981:778
Rubrik: Lag (1981:778) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Ändring, SFS 1983:158
Rubrik: Förordning (1983:158) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1981:8 i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983‑05‑01
Ändring, SFS 1986:184
Rubrik: Förordning (1986:184) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1981:8 i förhållande till Norge
Ikraft: 1986‑05‑01
Ändring, SFS 1992:798
Rubrik: Lag (1992:798) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 5, 7, 10 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:798
Ändring, SFS 1998:361
Rubrik: Lag (1998:361) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:361
Ändring, SFS 2001:399
Rubrik: Lag (2001:399) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:466
Rubrik: Lag (2002:466) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2006:78
Rubrik: Lag (2006:78) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:460
Rubrik: Lag (2006:460) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:692
Rubrik: Lag (2006:692) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:446
Rubrik: Lag (2008:446) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
CELEX-nr: 32003R2201 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:578
Rubrik: Lag (2010:578) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2014:921
Rubrik: Lag (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015‑01‑10
Ändring, SFS 2019:237
Rubrik: Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2022:953
Rubrik: Lag (2022:953) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1323
Rubrik: Lag (2022:1323) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2022‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman