Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:915) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:915) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

» Läs lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:915 :
prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:380 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo och ändringar i lagen

Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1937:37
Upphävd: 2015‑08‑17
Ändring, SFS 1973:1194
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 1 §
Ändring, SFS 1976:466
Rubrik: Förordning (1976:466) om ikraftträdande av lagen (1973:1194) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1194
Ändring, SFS 1981:361
Rubrik: Lag (1981:361) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 7 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:48 om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:224
Ändring, SFS 1981:783
Rubrik: Lag (1981:783) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §
Ändring, SFS 1989:310
Rubrik: Lag (1989:310) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:88 om upphävande av reglerna om bevakning av testamente [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:246
Ändring, SFS 2014:915
Rubrik: Lag (2014:915) om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2015‑01‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2015:417
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman