Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

» Läs lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:905 :
prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:391 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och ändringar i lagen

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1991:513
Rubrik: Lag (1991:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1971:1198
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Ändring, SFS 1974:356
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1974:577
Omfattning: ändr. 2–4, 8–12, 16, 18 §§, övergångsbest.
Ändring, SFS 1975:680
Omfattning: ändr 2 §
Ändring, SFS 1975:1296
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:401
Rubrik: Lag (1976:401) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:138 om ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [ pdf|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:36, rskr 1975/76:307
Ändring, SFS 1976:562
Rubrik: Lag (1976:562) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 13, 15 §§; ny 12 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:153 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:44, rskr 1975/76:396
Ändring, SFS 1979:165
Rubrik: Lag (1979:165) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 18 §; nuvarande 12 a, 13–17 §§ betecknas 13, 22–26 §§; ändr. 1 §, nya 13, 24 §§; rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 22 §; nya 14–21 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:86 om ändring i lagen (1971:380) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:216, bet. 1978/79:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:290
Ändring, SFS 1980:274
Rubrik: Lag (1980:274) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 11, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Förarbeten: prop. 1979/80:105 om ny instansordning i kommunalbesvärsmål [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1980:385
Rubrik: Lag (1980:385) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1980:978
Rubrik: Lag (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1980:1125
Rubrik: Lag (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1981:37
Rubrik: Lag (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:282
Rubrik: Lag (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21 §§
Ändring, SFS 1981:384
Rubrik: Lag (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 22–26 §§ betecknas 26–30 §§; ändr. 1, nya 28 §§; rubr. närmast före nuvarande 22 § sätts närmast före nya 26 §; nya 22–25 §§, rubr. närmast före 22 §
Ändring, SFS 1981:1092
Rubrik: Lag (1981:1092) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ändring, SFS 1981:1322
Rubrik: Lag (1981:1322) om upphävande av lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1981:37
Ändring, SFS 1981:1323
Rubrik: Lag (1981:1323) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:331
Rubrik: Lag (1982:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1982:1089
Rubrik: Lag (1982:1089) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: prop. 1982/83:13 om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:TU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:36
Ändring, SFS 1982:1138
Rubrik: Lag (1982:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1981/82:146 om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:AU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:43
Ändring, SFS 1983:372
Rubrik: Lag (1983:372) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 13, 17, 20 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:9
Rubrik: Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1984‑02‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:135
Rubrik: Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:78 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:868
Rubrik: Lag (1984:868) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:212
Rubrik: Lag (1985:212) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:169
Rubrik: Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:1285
Rubrik: Lag (1986:1285) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 1, 20, 28 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1286
Rubrik: Lag (1986:1286) om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1986:169
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:331
Rubrik: Lag (1987:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:155
Rubrik: Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988‑05‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:80 om bistånd åt asylsökande, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:160
Ändring, SFS 1988:617
Rubrik: Lag (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19–21 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:138 om val av nämndemän, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:1287
Rubrik: Lag (1988:1287) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1329
Rubrik: Lag (1988:1329) om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 § i 1988:617
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1481
Rubrik: Lag (1988:1481) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:15
Rubrik: Lag (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:173
Rubrik: Förordning (1989:173) om ikraftträdande av lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:15
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:293
Rubrik: Lag (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:300
Rubrik: Lag (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1989:15
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:356
Rubrik: Lag (1989:356) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:539
Rubrik: Lag (1989:539) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:540
Rubrik: Lag (1989:540) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Ändring, SFS 1989:541
Rubrik: Lag (1989:541) om ändring i lagen (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 § i 1989:293
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325, 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:542
Rubrik: Lag (1989:542) om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1989:300 om ändr. i 1989:15, ikrafttr.best. till 1989:300 om ändr. i 1989:15
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:325, 1988/89:301
Ändring, SFS 1990:63
Rubrik: Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:362
Rubrik: Lag (1990:362) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:451
Rubrik: Lag (1990:451) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:897
Rubrik: Lag (1990:897) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1131
Rubrik: Lag (1990:1131) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:32 om fastighetsdomstolar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1991:208
Rubrik: Lag (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 14, 20 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:363
Rubrik: Förordning (1991:363) om ikraftträdande av lagstiftningen om en ny instansordning för rättskipningen i socialförsäkringsmål
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:208
Ändring, SFS 1991:539
Rubrik: Lag (1991:539) om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §, 1 p övergångsbest. till 1991:208
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1132
Rubrik: Lag (1991:1132) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1820
Rubrik: Lag (1991:1820) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:508
Rubrik: Lag (1992:508) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:158 om regeringsrättens domförhet i vissa fall [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JuU27, rskr 1991/92:308
Ändring, SFS 1992:1529
Rubrik: Lag (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:349
Rubrik: Lag (1993:349) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:513
Rubrik: Lag (1993:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:759
Rubrik: Lag (1993:759) om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1992:1529
Ändring, SFS 1994:208
Rubrik: Lag (1994:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:435
Rubrik: Lag (1994:435) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:479
Rubrik: Lag (1994:479) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1042
Rubrik: Lag (1994:1042) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1623
Rubrik: Lag (1994:1623) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1914
Rubrik: Lag (1994:1914) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:21
Rubrik: Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 13 a, 17, 20 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:529
Rubrik: Lag (1995:529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 17 a §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1691
Rubrik: Lag (1995:1691) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1996‑05‑01
Ändring, SFS 1996:156
Rubrik: Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1634
Rubrik: Lag (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §; upph. genom 1997:392
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:230
Rubrik: Lag (1997:230) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1997:392
Rubrik: Lag (1997:392) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1996:1634; ändr. 17, 17 a, 18, 26 §§
Ikraft: 1997‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:516
Rubrik: Lag (1997:515) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1088
Rubrik: Lag (1997:1088) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 14, 20 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:373
Rubrik: Lag (1998:373) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a, 8, 12, 13 a, 14 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1801
Rubrik: Lag (1998:1801) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 10, 11, 16 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 2000:355
Rubrik: Lag (2000:355) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:26
Rubrik: Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2002:997
Rubrik: Lag (2002:997) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:409
Rubrik: Lag (2003:409) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:684
Rubrik: Lag (2003:684) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:170
Rubrik: Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:630
Rubrik: Lag (2004:630) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:145 Trängselskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:803
Rubrik: Lag (2004:803) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:719
Rubrik: Lag (2005:719) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:305
Rubrik: Lag (2006:305) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:851
Rubrik: Lag (2006:851) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§; nya 20 a, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:880
Rubrik: Lag (2007:880) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1000
Rubrik: Lag (2007:1000) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1094
Rubrik: Lag (2007:1094) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:417
Rubrik: Lag (2008:417) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:963
Rubrik: Lag (2008:963) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:345
Rubrik: Lag (2009:345) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§; nya 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:773
Rubrik: Lag (2009:773) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 8, 14, 14 a, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 20, 21, 28 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§
Ikraft: 2010‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:615
Rubrik: Lag (2010:615) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:616
Rubrik: Lag (2010:616) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2010:1398
Rubrik: Lag (2010:1398) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 28 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1422
Rubrik: Lag (2010:1422) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1884
Rubrik: Lag (2010:1884) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1032
Rubrik: Lag (2011:1032) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:1303
Rubrik: Lag (2011:1303) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 18 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:85
Rubrik: Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 2, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 15, 17 b, 20 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:312
Rubrik: Lag (2013:312) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:649
Rubrik: Lag (2013:649) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013‑09‑01
Ändring, SFS 2014:905
Rubrik: Lag (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2014‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:182
Rubrik: Lag (2015:182) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2016:1
Rubrik: Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:1138
Rubrik: Lag (2016:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1139
Rubrik: Lag (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1148
Rubrik: Lag (2016:1148) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:350
Rubrik: Lag (2017:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:543
Rubrik: Lag (2017:543) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 12, 18 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:729
Rubrik: Lag (2017:729) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 13 a, 17 a §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:415
Rubrik: Lag (2018:415) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §; nya d, 13 c, 18 a, 29 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:650
Rubrik: Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2018:1262
Rubrik: Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1959
Rubrik: Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:471
Rubrik: Lag (2019:471) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:724
Rubrik: Lag (2019:724) om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2016:1139
Ändring, SFS 2019:847
Rubrik: Lag (2019:847) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:350
Rubrik: Lag (2020:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2022:488
Rubrik: Lag (2022:488) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:633
Rubrik: Lag (2022:633) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2023:705
Rubrik: Lag (2023:705) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:771
Rubrik: Lag (2023:771) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Förarbeten: prop. 2022/23:135, bet. 2023/24:JuU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2023/24:21 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2024:82
Rubrik: Lag (2024:82) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2024‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman