Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

» Läs plan- och bygglagen (2010:900) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:900 :
prop. 2013/14:126 En enklare planprocess (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:366 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till plan- och bygglagen (2010:900) och ändringar i lagen

Plan- och bygglag (2010:900)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN BB
Ikraft: 2011‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1983
Rubrik: Lag (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 41 §
Ändring, SFS 2011:335
Rubrik: Lag (2011:335) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: utgår 9 kap. 30, 31 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16, 32 §§, 5 kap. 1, 2, 5 §§, 6 kap. 5, 8, 20 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19 §§, 9 kap. 3, 25, 35, 42 §§, 10 kap. 7 §, 11 kap. 20, 39, 41 §§, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9, 16 §§, 14 kap. 10, 11 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. till 16 kap., rubr. närmast före 9 kap. 39 §, 16 kap. 1 §, p 7, 13 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 18 a §, 9 kap. 30, 31, 31 a, 31 b, 41 a, 41 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 41 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2011:336
Rubrik: Lag (2011:336) om ändring i lagen (2010:1983) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 41 § i 2010:1983
Ändring, SFS 2011:413
Rubrik: Lag (2011:413) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: bet. 2010/11:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:215 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:795
Rubrik: Lag (2011:795) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 21, 22, 25 §§, 10 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:187
Rubrik: Lag (2012:187) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 4 kap. 19, 20 §§, 6 kap. 2, 11 §§, 14 kap. 21 §, rubr. närmast före 6 kap. 2 §; ändr. 4 kap. 42 §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:444
Rubrik: Lag (2012:444) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 34 §, 5 kap. 7, 16 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:820
Rubrik: Lag (2012:820) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §, p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:306
Rubrik: Lag (2013:306) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20, 21 §§, 11 kap. 1, 8, 25, 26 §§, 16 kap. 6 §; nya 8 kap. 22 a, 11 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 66 §§, rubr. närmast före 11 kap. 66 §
Ikraft: 2013‑07‑01
CELEX-nr: 32011R0305 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:307
Rubrik: Lag (2013:307) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 52 §; ny 11 kap. 53 a §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:867
Rubrik: Lag (2013:867) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:224
Rubrik: Lag (2014:224) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 33 §, 10 kap. 14 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:228
Rubrik: Lag (2014:228) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 16, 19, 23 §§
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2014:477
Rubrik: Lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4, 8 §§, 10 kap. 2, 14, 23 §§; nya 9 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2014:769
Rubrik: Lag (2014:769) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:862
Rubrik: Lag (2014:862) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2014:900
Rubrik: Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3, 12 §§, p 14 övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 7, 8, 14, 16, 33, 35, 36, 42 §§, 5 kap. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 36, 39 §§, 6 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 39 §§, 9 kap. 4, 6, 8, 11, 30, 31 a, 31 b, 33 §§, 10 kap. 23, 36 §§, 11 kap. 33, 37, 38 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3, 10, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11, 18 §§, 6 kap. 13, 39 §§; nya 5 kap. 7 a, 11 a, 11 b, 11 c, 18 a, 22 a, 38 a, 38 b §§, 6 kap. 2, 40, 41, 42, 43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, 31 c, 31 d, 31 e, 32 a, 37 a §§, 11 kap. 32 a §, rubr. närmast före 6 kap. 43 §, nya p 18, 19, 20 övergångsbest.
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:902
Rubrik: Lag (2014:902) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 14 §, 9 kap. 40 §; nya 2 kap. 6 a §, 4 kap. 33 a §
Ikraft: 2015‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1014
Rubrik: Lag (2014:1014) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2015:235
Rubrik: Lag (2015:235) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:668
Rubrik: Lag (2015:668) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33, 39 §§, 5 kap. 13, 38 a §§, 9 kap. 25, 41, 41 a §§, 10 kap. 14, 23 §§, 13 kap. 15 §, 16 kap. 8 §; ny 5 kap. 38 c §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:140
Rubrik: Lag (2016:140) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑04‑20
Ändring, SFS 2016:252
Rubrik: Lag (2016:252) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3, 8, 9, 16, 18 §§; ny 13 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:537
Rubrik: Lag (2016:537) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:181
Rubrik: Lag (2017:181) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 39, 40, 42 §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:266
Rubrik: Lag (2017:266) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 9 kap. 33 a §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:267
Rubrik: Lag (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 9 kap. 33 a §
Ikraft: 2028‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:424
Rubrik: Lag (2017:424) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8, 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 6 §, 13 kap. 6, 16 §§; nya 5 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§, 9 kap. 3 a, 3 b, 5 a, 6 a §§, 11 kap. 10 a §, 13 kap. 5 a, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 10 a §, 9 kap. 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:568
Rubrik: Lag (2017:568) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 14 kap. 22 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:761
Rubrik: Lag (2017:761) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 5 kap. 19 §, 7 kap. 3, 9 §§, 12 kap. 5, 6 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:965
Rubrik: Lag (2017:965) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 5 kap. 31 §; nuvarande 3 kap. 8, 9 §§ betecknas 3 kap. 9, 8 §§; ändr. 3 kap. 4, 7 §§, den nya 9 §, 14, 25 §§, 4 kap. 34 §, 5 kap. 11, 17, 18, 39 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 § sätts närmast före 3 kap. 8 §; ny 4 kap. 33 b §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:985
Rubrik: Lag (2017:985) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 16 kap. 13 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:59
Rubrik: Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 26 §, 13 kap. 16 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2018‑04‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2018:578
Rubrik: Lag (2018:578) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 11 kap. 4 §; ändr. 12 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:636
Rubrik: Lag (2018:636) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 § och 9 kap. 5, 30 §§; ny 16 kap. 1 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:674
Rubrik: Lag (2018:674) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 9 kap. 42 a §, rubr. närmast före 9 kap. 42 a §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:845
Rubrik: Lag (2018:845) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8, 16 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1136
Rubrik: Lag (2018:1136) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 27 §§, 12 kap. 8 §, 16 kap. 8 §; nya 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a, 44, 45, 46, 47 §§, 12 kap. 8 a §, rubr. närmast före 9 kap. 44 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1324
Rubrik: Lag (2018:1324) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §; ny 9 kap. 3 c §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1325
Rubrik: Lag (2018:1325) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1370
Rubrik: Lag (2018:1370) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1732
Rubrik: Lag (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 7 kap. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:412
Rubrik: Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 2 §; ny 9 kap. 4 f §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:949
Rubrik: Lag (2019:949) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 8, 14, 22 §§, 5 kap. 29 §, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:13
Rubrik: Lag (2020:13) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 a §
Ikraft: 2020‑03‑01
Ändring, SFS 2020:76
Rubrik: Lag (2020:76) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 5 kap. 11 c, 11 d, 11 e §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 33 b, 34 §§, 5 kap. 6, 7, 7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b, 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§, 11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2, 4 §§, 16 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 7, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23, 27 §§ sätts närmast före 3 kap. 27, 23 §§; nya 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a, 19 a §§, 5 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2020‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:239
Rubrik: Lag (2020:239) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:253
Rubrik: Lag (2020:253) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ny 16 kap. 13 b §
Ikraft: 2020‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:589
Rubrik: Lag (2020:589) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 a §
Ikraft: 2020‑08‑01
Förarbeten: bet. 2019/20:CU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:350 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:603
Rubrik: Lag (2020:603) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 11, 19 §§
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2021:752
Rubrik: Lag (2021:752) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 4 kap. 33 §, 5 kap. 3, 5, 8, 11 e, 21, 32, 39 §§, 13 kap. 4 §; nya 5 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2021‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:785
Rubrik: Lag (2021:785) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: upph. 5 kap. 11 e §; nuvarande 5 kap. 29, 30 §§ betecknas 5 kap. 30, 31 §§; ändr. 4 kap. 2, 33 b, 34 §§, 5 kap. 7, 7 a, 10, 11 a, 11 b, 11 d, 3, 18, 19, 21, 23, 24, den nya 31, 33, 34, 35, 39 §§, 13 kap. 2, 12 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §; nya 5 kap. 29, 38 d §§, 16 kap. 7 a, rubr. närmast före 5 kap. 38 d §
Ikraft: 2021‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2021:788
Rubrik: Lag (2021:788) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 10 kap. 34 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:296
Rubrik: Lag (2022:296) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 16 kap. 13 a §
Ikraft: 2022‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2022:909
Rubrik: Lag (2022:909) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 40 §, 10 kap. 24 §, 11 kap. 8, 19, 21, 24 §§, rubr. närmast före 11 kap. 24 §; nya 9 kap. 33 b §, 10 kap. 3 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:929
Rubrik: Lag (2022:929) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1055
Rubrik: Lag (2022:1055) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1084
Rubrik: Lag (2022:1084) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 9 kap. 21 §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 1, 36 §§, 16 kap. 9 §, rubr. närmast före 11 kap. 34 §, 16 kap. 9 §; nya 9 kap. 32 b, 32 c, 32 d §§, 10 kap. 25 a §, 11 kap. 34 a §, rubr. närmast före 9 kap. 32 b §, 10 kap. 25 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1122
Rubrik: Lag (2022:1122) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 8 kap. 21, 22, 25 §§, 10 kap. 8, 9 §§, 11 kap. 26, 37, 38, 65 §§; nya 11 kap. 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, rubr. närmast före 11 kap. 26 a §
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2023:173
Rubrik: Lag (2023:173) om ändring i lagen (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:267
Ändring, SFS 2024:24
Rubrik: Lag (2024:24) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Omfattning: ändr. 11 kap 26 a §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2024‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman