Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

» Läs lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:899 :
prop. 2013/14:126 En enklare planprocess (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:366 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar och ändringar i lagen

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman