Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:894) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:894) om ändring i vapenlagen (1996:67)

» Läs vapenlagen (1996:67) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:894 :
prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:393 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till vapenlagen (1996:67) och ändringar i lagen

Vapenlag (1996:67)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12 Ny vapenlag, rskr. 1995/96:146, EGTL256/91 s51, EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 391L0477 [ pdf ] 393L0015 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:852
Rubrik: Lag (1998:852) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:74
Rubrik: Lag (1999:74) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 17 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §; nya 2 kap 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 2 kap 18, 20, 21 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:36 Vapenregister (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:144
Ändring, SFS 1999:433
Rubrik: Lag (1999:433) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:147
Rubrik: Lag (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 §§, 3 kap 3, 4, 6, 8 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 5 a §, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 4 a §, 9 kap 7 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:150
Ändring, SFS 2000:348
Rubrik: Lag (2000:348) om ändring i lagen (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 § i 2000:147
Ändring, SFS 2000:1257
Rubrik: Lag (2000:1257) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2004:1005
Rubrik: Lag (2004:1005) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:311
Rubrik: Lag (2005:311) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:507
Rubrik: Lag (2005:507) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:386
Rubrik: Lag (2006:386) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 13, 17, 18 §§, 3 kap 1, 8 §§, 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 3, 6 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 2 §§; nya 3 kap 1 a §, 9, 10 §§, 6 kap 3 a, 7 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:364
Rubrik: Lag (2010:364) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ny 2 kap. 22 §; rubr. närmast före 2 kap. 22 §
Ikraft: 2012‑03‑01
Ändring, SFS 2010:1012
Rubrik: Lag (2010:1012) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2011:467
Rubrik: Lag (2011:467) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 8 §§, 9 kap. 5 §; nytt kap. 2 a, ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32008L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:306
Rubrik: Lag (2012:306) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 4 a § betecknas 6 kap. 4 b §; ändr. 2 kap. 10, 18 §§, 6 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 6 kap. 3 b, 4 a §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:591
Rubrik: Lag (2014:591) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: upph. 2 kap. 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap. 17, 18 §§, 20, 21, 22 §§; ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 7, 10, 10 a, 10 b, 12, 14 §§, 3 kap. 1 a, 6, 8 §§, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 3, 5, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 4, 4 a, 6, 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2 kap.; nytt 1 a kap.
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:894
Rubrik: Lag (2014:894) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 1 a § betecknas 1 b §; ändr. 9 kap. 1, nya 1 b, 2, 5 §§; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2014:895
Rubrik: Lag (2014:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 3, 6 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 6 a, 17, 18 §§, 6 kap. 3 c §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 6 kap. 3 c §
Ikraft: 2015‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2015:335
Rubrik: Lag (2015:335) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 7 §, 11 kap. 1 §; ny 2 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:448
Rubrik: Lag (2015:448) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 14 §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2016:268
Rubrik: Lag (2016:268) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:513
Rubrik: Lag (2016:513) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ny 9 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1139
Rubrik: Lag (2017:1139) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 1 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:430
Rubrik: Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: upph. 1 a kap. 2, 9 §§; nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 2 §; ändr. 1 a kap. 3, 4, 6, 10 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 6 §, rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 2 §; nya 1 a kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 1 a kap. 1 §
Ikraft: 2019‑06‑30
Ändring, SFS 2019:895
Rubrik: Lag (2019:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:81
Rubrik: Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2020:900
Rubrik: Lag (2020:900) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 a §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑01
Ändring, SFS 2022:132
Rubrik: Lag (2022:132) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 3 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 2, 4 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 2, 4, 5, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. till 5, 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1062
Rubrik: Lag (2022:1062) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2023:372
Rubrik: Lag (2023:372) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 8 §§, 1 a kap. 7, 10 §§, 2 kap. 1, 5 a, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 10 d §§, 2 a kap. 2, 4, 5, 7 §§, 3 kap. 10 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 7 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 10 §, 6 kap. 4 §; nya 1 kap. 7 a §, 2 kap. 8 a, 10 e §§, 2 a kap. 8 §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:872
Rubrik: Lag (2023:872) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 1 a §§
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman