Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:891) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:891) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

» Läs skogsvårdsförordningen (1993:1096) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:891 :
prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:MJU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:359 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Skogsvårdsförordning (1993:1096)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:161
Rubrik: Förordning (1994:161) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10, 36 §§
Ikraft: 1994‑06‑01
Ändring, SFS 1994:1388
Rubrik: Förordning (1994:1388) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1112
Rubrik: Förordning (1995:1112) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10, 12, 37 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 1995‑11‑01
Förarbeten: EGT125/66 s2326, EGTL196/75 s14
CELEX-nr: 366L0404 [ pdf ] 375L0445 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1272
Rubrik: Förordning (1996:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:482
Rubrik: Förordning (1997:482) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 1997‑09‑01
Förarbeten: EGTL87/71 s14, EGTL15/74 s35, EGT125/66 s2326, EGTL196/75 s14
CELEX-nr: 371L0161 [ pdf ] 374L0013 [ pdf ] 366L0404 [ pdf ] 375L0445 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:712
Rubrik: Förordning (1997:712) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997‑11‑15
Ändring, SFS 1997:1242
Rubrik: Förordning (1997:1242) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15, 36 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1540
Rubrik: Förordning (1998:1540) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 11, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§; ny 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1272
Rubrik: Förordning (2000:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10 d §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:615
Rubrik: Förordning (2002:615) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 36, 37 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: EGTL11/2000 s17
CELEX-nr: 31999L0105 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:647
Rubrik: Förordning (2004:647) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑08‑01
Ändring, SFS 2005:391
Rubrik: Förordning (2005:391) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1149
Rubrik: Förordning (2005:1149) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 34 a, 35 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:131
Rubrik: Förordning (2007:131) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007‑04‑15
Ändring, SFS 2008:549
Rubrik: Förordning (2008:549) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:801
Rubrik: Förordning (2008:801) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008‑11‑15
Ändring, SFS 2010:956
Rubrik: Förordning (2010:956) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 17, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 17 §; ändr. 1, 3, 7, 9, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 9 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2014:891
Rubrik: Lag (2014:891) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2014:1027
Rubrik: Förordning (2014:1027) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15 c §§; ny 12 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2022:796
Rubrik: Förordning (2022:796) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman