Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

» Läs lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:882.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:205 med förslag till lag om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:45, rskr 1975/76:353
Ändring, SFS 1977:343
Rubrik: Lag (1977:343) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:159
Rubrik: Lag (1978:159) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: prop. 1977/78:1 om ändring i patentlagen (1967:837), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1979:9
Rubrik: Lag (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. 27 p i bil.; nuvarande 28 p betecknas 27 p i bil.; ändr. 17 p i bil.; omtryck bil.
Ändring, SFS 1979:51
Rubrik: Förordning (1979:51) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1979:9 delvis
Ändring, SFS 1979:461
Rubrik: Lag (1979:461) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:614
Rubrik: Lag (1980:614) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:615
Rubrik: Lag (1980:615) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:14
Rubrik: Förordning (1981:14) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1979:9 delvis
Ändring, SFS 1983:205
Rubrik: Lag (1983:205) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983‑05‑10
Ändring, SFS 1983:705
Rubrik: Lag (1983:705) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983‑07‑12
Ändring, SFS 1983:1062
Rubrik: Lag (1983:1062) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984‑01‑12
Ändring, SFS 1984:432
Rubrik: Lag (1984:432) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984‑07‑03
Förarbeten: prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 5), bet. 1983/84:UU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:242
Ändring, SFS 1984:882
Rubrik: Lag (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985‑01‑04 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1117
Rubrik: Förordning (1984:1117) om ikraftträdande av lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:882
Ikraft: 1985‑01‑04 överg.best.
Ändring, SFS 1985:199
Rubrik: Lag (1985:199) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985‑05‑01
Ändring, SFS 1985:911
Rubrik: Lag (1985:911) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985‑12‑24
Ändring, SFS 1987:341
Rubrik: Lag (1987:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §, bil.; omtryck
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:1122
Rubrik: Lag (1987:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:529
Rubrik: Lag (1988:529) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:696
Rubrik: Lag (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989‑02‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:133, bet. 1987/88:JuU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:392
Ändring, SFS 1988:1247
Rubrik: Lag (1988:1247) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1562
Rubrik: Förordning (1988:1562) om ikraftträdande av lagen (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1988:696
Ikraft: 1989‑02‑01
Ändring, SFS 1989:907
Rubrik: Lag (1989:907) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:129
Rubrik: Lag (1991:129) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1991:440
Rubrik: Lag (1991:440) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1587
Rubrik: Lag (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1735
Rubrik: Lag (1991:1735) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:92
Rubrik: Förordning (1992:92) om ikraftträdande av lagen (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:1587
Ändring, SFS 1992:1122
Rubrik: Lag (1992:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1367
Rubrik: Lag (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.1), bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Ändring, SFS 1993:550
Rubrik: Lag (1993:550) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1299
Rubrik: Lag (1993:1299) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1367
Ändring, SFS 1994:120
Rubrik: Lag (1994:120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997‑04‑29
Ändring, SFS 1994:570
Rubrik: Lag (1994:570) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:717
Rubrik: Lag (1994:717) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 b §; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1817
Rubrik: Lag (1994:1817) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. p 9, 24, 37 i bil.: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2089
Rubrik: Lag (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑12‑01
Ändring, SFS 1995:1084
Rubrik: Lag (1995:1084) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996‑05‑30
Ändring, SFS 1995:1111
Rubrik: Förordning (1995:1111) om ikraftträdande av lagen (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:2089
Ikraft: 1995‑12‑01
Ändring, SFS 1995:1246
Rubrik: Lag (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995‑12‑22
Ändring, SFS 1995:1247
Rubrik: Förordning (1995:1247) om ikraftträdande av lagen (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1246
Ändring, SFS 1995:1307
Rubrik: Lag (1995:1307) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:48, bet. 1995/96:JuU8 Rwandatribunalen, rskr. 1995/96:57
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1084
Ändring, SFS 1996:404
Rubrik: Lag (1996:404) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:607
Rubrik: Lag (1996:607) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1391
Rubrik: Lag (1996:1391) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:UbU3 Forskningspolitiken, rskr. 1996/97:99
Ändring, SFS 1997:120
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:120
Ändring, SFS 1998:28
Rubrik: Lag (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑03‑15
Ändring, SFS 1998:937
Rubrik: Lag (1998:937) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1623
Rubrik: Lag (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 1998:1809
Rubrik: Lag (1998:1809) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1810
Rubrik: Lag (1998:1810) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1811
Rubrik: Förordning (1998:1811) om ikraftträdande av två lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:1809 och 1998:1810
Ändring, SFS 1999:5
Rubrik: Lag (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑01‑29
Ändring, SFS 1999:6
Rubrik: Förordning (1999:6) om ikraftträdande av lagen (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1999:5
Ändring, SFS 1999:387
Rubrik: Lag (1999:387) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FöU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 1999:1120
Rubrik: Lag (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 c §
Ikraft: 2000‑01‑15
Ändring, SFS 1999:1121
Rubrik: Förordning (1999:1121) om ikraftträdande av lagen (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1999:1120
Ändring, SFS 2000:1456
Rubrik: Lag (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑08‑01
Ändring, SFS 2001:632
Rubrik: Förordning (2001:632) om ikraftträdande av lagen (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:1456
Ändring, SFS 2002:4
Rubrik: Lag (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:33
Rubrik: Förordning (2002:33) om ikraftträdande av lagen (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:4
Ändring, SFS 2002:87
Rubrik: Lag (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑09‑01
Ändring, SFS 2002:341
Rubrik: Lag (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:449
Rubrik: Förordning (2002:449) om ikraftträdande av lagen (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:341
Ändring, SFS 2002:621
Rubrik: Lag (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:622
Rubrik: Förordning (2002:622) om ikraftträdande av lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i viss fall
Omfattning: ikrafftr. av 2002:621
Ändring, SFS 2002:652
Rubrik: Lag (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 c §; ny 2 d §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2002:681
Rubrik: Förordning (2002:681) om ikraftträdande av lagen (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:652
Ändring, SFS 2002:685
Rubrik: Förordning (2002:685) om ikraftträdande av lagen (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:87
Ändring, SFS 2003:480
Rubrik: Lag (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2003‑08‑01
Ändring, SFS 2003:520
Rubrik: Förordning (2003:520) om ikraftträdande av lagen (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2003:480
Ändring, SFS 2004:24
Rubrik: Lag (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 2004‑03‑19
Ändring, SFS 2004:25
Rubrik: Förordning (2004:25) om ikraftträdande av lagen (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:24
Ändring, SFS 2004:140
Rubrik: Lag (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ändring, SFS 2004:376
Rubrik: Förordning (2004:376) om ikraftträdande av lagen (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:1623
Ändring, SFS 2004:613
Rubrik: Förordning (2004:613) om ikraftträdande av lagen (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:612
Ändring, SFS 2004:612
Rubrik: Lag (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑08‑01
Ändring, SFS 2004:666
Rubrik: Lag (2004:666) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 2004:684
Rubrik: Förordning (2004:684) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:140 vad avser p 28, 31 bil.
Ikraft: 2004‑08‑01
Ändring, SFS 2004:759
Rubrik: Förordning (2004:759) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:140 vad avser p 17 bil.
Ikraft: 2004‑11‑30
Ändring, SFS 2004:761
Rubrik: Lag (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑11‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:176, bet. 2003/05:JuU9, rskr. 2004/05:7
Ändring, SFS 2004:762
Rubrik: Förordning (2004:762) om ikraftträdande av lagen (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:761
Ändring, SFS 2004:1002
Rubrik: Lag (2004:1002) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1012
Rubrik: Lag (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑12‑20
Ändring, SFS 2004:1029
Rubrik: Lag (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1307
Rubrik: Förordning (2004:1307) om ikraftträdande av lagen (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:1029
Ändring, SFS 2005:201
Rubrik: Förordning (2005:201) om ikraftträdande av lagen (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:28
Ändring, SFS 2005:230
Rubrik: Förordning (2005:230) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:140 vad avser 6 §
Ikraft: 2005‑06‑01
Ändring, SFS 2005:256
Rubrik: Lag (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑08‑05
Ändring, SFS 2005:368
Rubrik: Lag (2005:368) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:512
Rubrik: Lag (2005:512) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:549
Rubrik: Lag (2005:549) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:256
Ändring, SFS 2005:776
Rubrik: Förordning (2005:776) om ikraftträdande av lagen (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:1012
Ändring, SFS 2006:397
Rubrik: Lag (2006:397) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑03‑29
Ändring, SFS 2007:67
Rubrik: Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyå (Europolkonventionen), m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2006:397
Ändring, SFS 2009:31
Rubrik: Lag (2009:31) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 e §
Ikraft: 2009‑02‑01
Ändring, SFS 2009:1279
Rubrik: Lag (2009:1279) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1426
Rubrik: Lag (2010:1426) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:82
Rubrik: Lag (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑03‑15
Ändring, SFS 2011:132
Rubrik: Förordning (2011:132) om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:82
Ändring, SFS 2011:1573
Rubrik: Lag (2011:1573) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. 2 c §; ändr. 7 §
Ikraft: 2012‑05‑01
Ändring, SFS 2012:405
Rubrik: Lag (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:406
Rubrik: Lag (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:407
Rubrik: Förordning (2012:407) om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:405 och 2012:406
Ändring, SFS 2013:173
Rubrik: Lag (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:174
Rubrik: Förordning (2013:174) om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:173
Ändring, SFS 2013:175
Rubrik: Lag (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:420
Rubrik: Förordning (2013:420) om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:175
Ändring, SFS 2013:445
Rubrik: Lag (2013:445) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:1174
Rubrik: Förordning (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑04‑06
Ändring, SFS 2014:412
Rubrik: Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:882
Rubrik: Förordning (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2014:412
Ändring, SFS 2015:340
Rubrik: Lag (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015‑06‑12
Ändring, SFS 2015:353
Rubrik: Förordning (2015:353) om ikraftträdande av lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:340
Ändring, SFS 2016:337
Rubrik: Lag (2016:337) om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil. i 2013:1174
Ändring, SFS 2016:338
Rubrik: Förordning (2016:338) om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:1174
Ändring, SFS 2016:669
Rubrik: Lag (2016:669) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:820
Rubrik: Förordning (2016:820) om i ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2016:821
Rubrik: Förordning (2016:821) om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2016:820
Ändring, SFS 2017:498
Rubrik: Lag (2017:498) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2018:1859
Rubrik: Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 2020:269
Rubrik: Lag (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020‑11‑03
Ändring, SFS 2020:270
Rubrik: Lag (2020:270) om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil. i 2018:1859
Ändring, SFS 2020:837
Rubrik: Förordning (2020:837) om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2020:269
Ändring, SFS 2021:335
Rubrik: Lag (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:570
Rubrik: Förordning (2021:570) om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2021:335
Ändring, SFS 2022:609
Rubrik: Lag (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑08‑16
Ändring, SFS 2022:1213
Rubrik: Lag (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑09‑01
Ändring, SFS 2022:1370
Rubrik: Förordning (2022:1370) om ikraftträdande av lagen (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2022:609
Ändring, SFS 2022:1371
Rubrik: Förordning (2022:1371) om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2022:1213
Ändring, SFS 2022:1475
Rubrik: Lag (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023‑01‑07
Förarbeten: prop. 2021/22:274, bet. 2022/23:NU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:6 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2022:1802
Rubrik: Förordning (2022:1802) om ikraftträdande av lagen (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2022:1475
Ändring, SFS 2023:165
Rubrik: Lag (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman