Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

» Läs förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:880.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2014‑09‑02
Ändring, SFS 2014:881
Rubrik: Förordning (2014:881) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:599
Rubrik: Förordning (2016:599) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1047
Rubrik: Förordning (2020:1047) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 7 a, 8 a, 8 b, 11 a §§, rubr. närmast före 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraft: 2021‑02‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman