Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

» Läs förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:869.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: EUTL171/2006 s90, EUTL165/2004 s1, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32006R0885 [ pdf ], 32004R0882 [ pdf ], 32005R0396 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:644
Rubrik: Förordning (2011:644) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 9, 19 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2014:869
Rubrik: Förordning (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 9, 16, 27, 31 §§; nya 7 a, 28 a §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:295
Rubrik: Förordning (2015:295) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1172
Rubrik: Förordning (2016:1172) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1265
Rubrik: Förordning (2016:1265) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 21, 31 §§
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:254
Rubrik: Förordning (2017:254) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2018:153
Rubrik: Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 8, 8 b §§; ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§; nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2018‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:72
Rubrik: Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:712
Rubrik: Förordning (2019:712) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 13, 14, 14 a §§; ny 13 a §
Ikraft: 2019‑12‑09 överg.best.
Ändring, SFS 2022:11
Rubrik: Förordning (2022:11) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2022‑01‑28
Ändring, SFS 2022:550
Rubrik: Förordning (2022:550) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022‑10‑01
Ändring, SFS 2022:1462
Rubrik: Förordning (2022:1462) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 2, 9, 9 a §§
Ikraft: 2022‑11‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2023:100
Rubrik: Förordning (2023:100) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 15 c §
Ikraft: 2023‑04‑01
Ändring, SFS 2023:619
Rubrik: Förordning (2023:619) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 2, 2 a, 3, 9, 13, 14 a, 24 a §§; nya 4 a, 8, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 2023‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman