Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:868) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:868) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

» Läs förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:868.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1489
Rubrik: Förordning (2010:1489) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 13, 17 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:868
Rubrik: Förordning (2014:868) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2019:709
Rubrik: Förordning (2019:709) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 c §
Ikraft: 2019‑12‑14
Ändring, SFS 2020:226
Rubrik: Förordning (2020:226) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2020‑04‑11
Ändring, SFS 2020:227
Rubrik: Förordning (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2020:814
Rubrik: Förordning (2020:814) om ändring i förordningen (2020:227) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: upph. 2 d § i 2020:227
Ändring, SFS 2021:1058
Rubrik: Förordning (2021:1058) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:10
Rubrik: Förordning (2022:10) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 2 e §
Ikraft: 2022‑01‑28
Ändring, SFS 2022:548
Rubrik: Förordning (2022:548) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022‑10‑01
Ändring, SFS 2023:99
Rubrik: Förordning (2023:99) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Omfattning: ändr. 2 e §
Ikraft: 2023‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman