Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:863) om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:863) om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

Förarbeten till SFS 2014:863 :
prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:316 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman