Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:857) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:857) om ändring i skolförordningen (2011:185)

» Läs skolförordningen (2011:185) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:857.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i skolförordning (2011:185)

Skolförordning (2011:185)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:506
Rubrik: Förordning (2011:506) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 §, 6 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 4 §; nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 6 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, ändr. 6 kap. 1 §, de nya 6 kap. 9, 11, 12, 17 §§, 9 kap. 18, 20 §§, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §, bil. 1, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 §§, sätts närmast före 6 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 23 §; nya 4 kap. 1 a § 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 a §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1180
Rubrik: Förordning (2011:1180) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 21, 22 §§, 11 kap. 11, 12 §§, 12 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:498
Rubrik: Förordning (2012:498) om ändring i förordningen (2011:506) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 § i 2011:506, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:506
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2013:249
Rubrik: Förordning (2013:249) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:827
Rubrik: Förordning (2013:827) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2011:506
Ikraft: 2013‑12‑02
Ändring, SFS 2014:96
Rubrik: Förordning (2014:96) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:457
Rubrik: Förordning (2014:457) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:857
Rubrik: Förordning (2014:857) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:1029
Rubrik: Förordning (2014:1029) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 §§; ny 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:142
Rubrik: Förordning (2015:142) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 10, 11 §§; nya 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a §, 12 kap. 11 a §
Ikraft: 2015‑04‑15
Ändring, SFS 2015:293
Rubrik: Förordning (2015:293) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 5 a, 14 a kap.
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:578
Rubrik: Förordning (2015:578) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: nya 5 kap. 5 a §, 9 kap. 4 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:800
Rubrik: Förordning (2015:800) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ny 5 kap. 5 b §, rubr. närmast före 5 kap. 5 b §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:9
Rubrik: Förordning (2016:9) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a §, 12 kap. 11 a §; ändr. 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑02‑23
Ändring, SFS 2016:336
Rubrik: Förordning (2016:336) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §; nya 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:552
Rubrik: Förordning (2016:552) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:590
Rubrik: Förordning (2016:590) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:652
Rubrik: Förordning (2016:652) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2016‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:847
Rubrik: Förordning (2017:847) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §; nya 9 kap. 11 a §, rubr. närmast före 9 kap. 11 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:1051
Rubrik: Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1107
Rubrik: Förordning (2017:1107) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. kap. 19 a §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §; ändr. 9 kap. 20, 21, 22 §§, 11 kap. 10, 11, 12 §§, 12 kap. 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §; nya 9 kap. 21 a, 22 a, 22 b, 22 c §§, 11 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 12 c §§, 12 kap. 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast efter 9 kap. 22 §, 11 kap. 12 §, 12 kap. 12 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1116
Rubrik: Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1236
Rubrik: Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: nuvarande bilaga 1, 2, 3 betecknas bilaga 2, 3, 4; ändr. 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 2 §; ny bil. 1
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:3
Rubrik: Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:750
Rubrik: Förordning (2018:750) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, bil. 2, 3, 4; nya 8 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1386
Rubrik: Förordning (2018:1386) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §
Ikraft: 2018‑07‑31
Ändring, SFS 2018:1512
Rubrik: Förordning (2018:1512) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1574
Rubrik: Förordning (2018:1574) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §; ny 2 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1575
Rubrik: Förordning (2018:1575) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §, 12 kap. 12 §
Ikraft: 2018‑10‑25
Ändring, SFS 2019:275
Rubrik: Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:687
Rubrik: Förordning (2019:687) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 a §, 11 kap. 12 a §, 12 kap. 12 a §
Ikraft: 2019‑12‑20
Ändring, SFS 2019:799
Rubrik: Förordning (2019:799) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:800
Rubrik: Förordning (2019:800) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:779
Rubrik: Förordning (2020:779) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 12 kap. 14 §, 14 a kap. 3 §, rubr. närmast före 5 a kap. 3 §, 14 a kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 5 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 28 §, 12 kap. 13 § , rubr. närmast före 5 a kap. 1, 4, 5 §§; nya 5 b kap., 5 a kap. 6 §, rubr. närmast före 5 a kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2020‑10‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2020:830
Rubrik: Förordning (2020:830) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2019:800.; ändr. bil. 3
Ikraft: 2020‑10‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2021:192
Rubrik: Förordning (2021:192) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:884
Rubrik: Förordning (2021:884) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 6 §; ny 5 a kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 a kap. 3 a §
Ikraft: 2021‑11‑01
Ändring, SFS 2022:280
Rubrik: Förordning (2022:280) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 9 kap. 1, 2, 11, 18, 20, 23 §§, 10 kap. 1, 9 §§, 11 kap. 1, 9, 10 §§, 12 kap. 1, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 9 kap. 1 §; ny 9 kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑07‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:2
Ändring, SFS 2022:480
Rubrik: Förordning (2022:480) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:731
Rubrik: Förordning (2022:731) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 2 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:942
Rubrik: Förordning (2022:942) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 15 kap. 3 §; nya 15 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1400
Rubrik: Förordning (2022:1400) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1556
Rubrik: Förordning (2022:1556) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1619
Rubrik: Förordning (2022:1619) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 10 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 10 kap. 5, 9 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 5 §§, 4 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 5 kap. 1, 3 §§, 5 a kap. 2, 3, 3 a §§, 5 b kap. 2, 3 §§, 6 kap. 1, 1 a, 8, 11 §§, 10 kap 1, 9 §§, 11 kap. 1, 3, 14 §§, 14 kap. 1, 4, 12 §§, 15 kap. 4, 5 §§, bil. 2, rubr. 10 kap., rubr. närmast före 4 kap. 2 §, 10 kap. 10 §
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2022:1620
Rubrik: Förordning (2022:1620) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 4 kap. 5 §; ändr. 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 17 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:271
Rubrik: Förordning (2023:271) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2023‑07‑03
Ändring, SFS 2023:326
Rubrik: Förordning (2023:326) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 11 kap. 12 b §, rubr. närmast före 10 kap. 11 §; ny 10 kap. 12 §
Ikraft: 2024‑07‑01
Ändring, SFS 2023:327
Rubrik: Förordning (2023:327) om ändring i förordningen (2022:1619) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 § i 2022:1619
Ändring, SFS 2023:945
Rubrik: Förordning (2023:945) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 9 kap. 8 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 7 §, rubr. närmast före 9 kap. 8, 11 §§, 11 kap, 7, 9 §§, 12 kap. 7, 9 §§; ändr. 5 kap. 8, 15 §§, 9 kap. 9, 11 §§, 11 kap. 8, 9 §§, 12 kap. 8, 9 §§, bil. 1, 3, 4; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2024‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman