Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:855) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:855) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

» Läs förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:855.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:107
Rubrik: Förordning (2012:107) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: upph. p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 2 kap. 11, 12, 24 §§, 4 kap. 9, 15 §§, p 4, 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012‑04‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2012:500
Rubrik: Förordning (2012:500) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2012:746
Rubrik: Förordning (2012:746) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: upph. 5 kap. 6 §, 6 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 13, 16, 24 §§, 4 kap. 9, 26 §§, 5 kap. 15 §, 6 kap. 16 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:360
Rubrik: Förordning (2013:360) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 15, 23 §§, 3 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 8, 11, 12, 21, 22, 23 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 8, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §; ny 4 kap. 20 a §, rubr. närmast före 4 kap. 20 a, 21 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:700
Rubrik: Förordning (2013:700) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, 5 kap. 7, 10, 12, 15 §§, 6 kap. 8, 11, 13, 16 §§
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:750
Rubrik: Förordning (2013:750) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2013‑11‑05 överg.best.
Ändring, SFS 2014:98
Rubrik: Förordning (2014:98) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:855
Rubrik: Förordning (2014:855) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §, 4 kap. 3, 16, 18 §§, 5 kap. 8 §, 6 kap. 9 §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:247
Rubrik: Förordning (2015:247) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2015‑06‑10
Ändring, SFS 2015:567
Rubrik: Förordning (2015:567) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2015‑10‑27
Ändring, SFS 2015:627
Rubrik: Förordning (2015:627) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2015‑11‑24
Ändring, SFS 2015:1046
Rubrik: Förordning (2015:1046) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 18 §
Ikraft: 2016‑01‑26 överg.best.
Ändring, SFS 2016:458
Rubrik: Förordning (2016:458) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap. 24 §, 5 kap. 13 §, 6 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §, 5 kap. 13 §, 6 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 4 kap. 6, 10, 11, 12, 23, 24 §§, 5 kap. 1, 7, 8, 15 §§, 6 kap. 1, 8, 9, 16, 18, 23 §§, 7 kap. 6 §; nya 2 kap. 17 a, 20 a §§, 5 kap. 6, 10 a §§, 6 kap. 7, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 a, 20 a §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:597
Rubrik: Förordning (2016:597) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 6 kap. 19 §, 7 kap. 8 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:938
Rubrik: Förordning (2016:938) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1052
Rubrik: Förordning (2016:1052) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap. 20 a §, rubr. närmast före 2 kap. 20 a §; ändr. 2 kap. 12 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1185
Rubrik: Förordning (2016:1185) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §, 3 kap. 1, 7 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:817
Rubrik: Förordning (2017:817) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2017‑08‑08
Ändring, SFS 2017:1109
Rubrik: Förordning (2017:1109) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §; nya 4 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:753
Rubrik: Förordning (2018:753) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 18 §§, 4 kap. 13 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1065
Rubrik: Förordning (2018:1065) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1576
Rubrik: Förordning (2018:1576) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 c §
Ikraft: 2018‑10‑25
Ändring, SFS 2019:521
Rubrik: Förordning (2019:521) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 12, 15 §§, 7 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑08‑01
Ändring, SFS 2019:689
Rubrik: Förordning (2019:689) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 c §
Ikraft: 2019‑12‑20
Ändring, SFS 2019:1087
Rubrik: Förordning (2019:1087) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:247
Rubrik: Förordning (2020:247) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020‑05‑27
Ändring, SFS 2020:461
Rubrik: Förordning (2020:461) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 4 kap. 4, 6, 11, 12, 13, 20 a, 23 §§, 5 kap. 1, 7, 11, 12, 15 §§, 6 kap. 1, 8, 12, 13, 16 §§, 7 kap. 7 §, rubr.närmast före 2 kap. 21, 23 §§, 5 kap. 9, 11 §§, 6 kap. 10, 12 §§; nya rubr. närmast före 5 kap. 10 a §, 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:747
Rubrik: Förordning (2020:747) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 8 §
Ikraft: 2020‑09‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:96
Rubrik: Förordning (2021:96) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 16, 19, 20, 23 §§, 3 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 20 a, 21, 22, 24 §§, 5 kap. 7, 15 §§, 6 kap. 8, 16 §§ rubr. närmast före 4 kap. 20 a §; nya 4 kap. 8 a, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:244
Rubrik: Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021‑05‑15
Ändring, SFS 2021:308
Rubrik: Förordning (2021:308) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:309
Rubrik: Förordning (2021:309) om ändring i förordningen (2021:96) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 a § i 2021:96
Ändring, SFS 2022:110
Rubrik: Förordning (2022:110) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: nya 2 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:282
Rubrik: Förordning (2022:282) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 11, 12, 13 §§, 4 kap. 9 §; ny 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2022‑07‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:3
Ändring, SFS 2022:943
Rubrik: Förordning (2022:943) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: nya 7 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 7 kap. 10 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1093
Rubrik: Förordning (2022:1093) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: nuvarande 2 kap. 28 § betecknas 2 kap. 30 §; ändr. 2 kap. 27 §, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 8, 16 §§; nya 1 kap. 5, 6 §§, 2 kap. 10 a, 10 b, 28, 29 §§, 4 kap. 5 a §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1106
Rubrik: Förordning (2022:1106) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 24, 25 §§, rubr. närmast före 4 kap. 24, 25 §§; ny 2 kap. 15 a §, rubr. närmast före 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1554
Rubrik: Förordning (2022:1554) om ändring i förordningen (2022:1106) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 24 § i 2022:1106
Ändring, SFS 2022:1623
Rubrik: Förordning (2022:1623) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 10 a, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 2, 3, 4, 5, 8 §§, 4 kap. 4, 6, 8 a, 9, 9 a, 13, 20 a §§, 5 kap. 7, 8, 11, 12 §§, 6 kap. 8, 9, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 21, 23 §§, 5 kap. 11 §, 6 kap. 12 §
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2023:222
Rubrik: Förordning (2023:222) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ny 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2023‑06‑01
Ändring, SFS 2023:272
Rubrik: Förordning (2023:272) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap. 12, 13, 20, 20 a §§; nya 4 kap. 12 a, 12 b, 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2023‑07‑03
Ändring, SFS 2023:518
Rubrik: Förordning (2023:518) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2023‑08‑30
Ändring, SFS 2023:655
Rubrik: Förordning (2023:655) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 b, 13, 19, 23, 24, 27 §§, 3 kap. 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 5 a, 6, 9, 10, 10 a, 11, 12, 12 a, 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 20, 20 a, 21 §§, 5 kap. 7, 15 §§, 6 kap. 8, 16, 25 §§, 7 kap. 1, 8 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §, p 4, 6 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 6 a, 20 b §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman