Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:853) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:853) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

» Läs lagen (2014:836) om näringsförbud (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:853 :
prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:341 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:836) om näringsförbud och ändringar i lagen

Lag (2014:836) om näringsförbud
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2014‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2014:853
Rubrik: Lag (2014:853) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:230
Rubrik: Lag (2016:230) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 17, 18, 31 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:967
Rubrik: Lag (2016:967) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016‑12‑27
Ändring, SFS 2018:1923
Rubrik: Lag (2018:1923) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:770
Rubrik: Lag (2019:770) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:401
Rubrik: Lag (2020:401) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:403
Rubrik: Lag (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2020:404
Rubrik: Lag (2020:404) om ändring i lagen (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: utgår 2020:403
Förarbeten: bet. 2019/20:FiU58 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:271 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:674
Rubrik: Lag (2020:674) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:83
Rubrik: Lag (2021:83) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr, 17, 18 §§
Ikraft: 2021‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:737
Rubrik: Lag (2023:737) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman