Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

» Läs lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:847 :
prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:341 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och ändringar i lagen

Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:194
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2000:789
Rubrik: Lag (2000:789) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:998
Rubrik: Lag (2000:998) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2002:129
Rubrik: Lag (2002:129) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2004:68
Rubrik: Lag (2004:68) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:847
Rubrik: Lag (2004:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1382
Rubrik: Lag (2006:1382) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:555
Rubrik: Lag (2007:555) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2008:280
Rubrik: Lag (2008:280) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008‑07‑23
Ändring, SFS 2009:1002
Rubrik: Lag (2009:1002) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1460
Rubrik: Lag (2009:1460) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2010‑05‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1281
Rubrik: Lag (2010:1281) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1074
Rubrik: Lag (2011:1074) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:571
Rubrik: Lag (2013:571) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2014:847
Rubrik: Lag (2014:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:979
Rubrik: Lag (2014:979) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:1142
Rubrik: Lag (2017:1142) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:773
Rubrik: Lag (2018:773) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018‑11‑01
Ändring, SFS 2018:2013
Rubrik: Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:539
Rubrik: Lag (2019:539) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1217
Rubrik: Lag (2019:1217) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:144
Rubrik: Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraft: 2020‑05‑01
Ändring, SFS 2020:851
Rubrik: Lag (2020:851) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ny 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2020‑11‑01
Ändring, SFS 2020:852
Rubrik: Lag (2020:852) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: upph. 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:104
Rubrik: Lag (2021:104) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2021‑03‑10
Ändring, SFS 2021:490
Rubrik: Lag (2021:490) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2022:762
Rubrik: Lag (2022:762) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2022‑06‑20
Ändring, SFS 2022:786
Rubrik: Lag (2022:786) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 a §; ny 4 kap. 2 b §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1547
Rubrik: Lag (2022:1547) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 1 c §; nuvarande 4 kap. 1 c § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. den nya 1 kap. 4 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§, 5 kap. 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nya 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 a, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b, 7 §§
Ikraft: 2023‑01‑01
Förarbeten: prop. 2021/22:280, bet. 2022/23:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:27 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:809
Rubrik: Lag (2023:809) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman