Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:845) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:845) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

» Läs lagen (1995:1570) om medlemsbanker (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:845 :
prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:341 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1995:1570) om medlemsbanker och ändringar i lagen

Lag (1995:1570) om medlemsbanker
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1996‑01‑01
Upphävd: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:749
Rubrik: Lag (1996:749) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 5 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:456
Rubrik: Lag (1997:456) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:915
Rubrik: Lag (1997:915) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 6 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 8 kap 2, 4 §§, 10 kap 3 §; ny 8 kap 2 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1494
Rubrik: Lag (1998:1494) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:127
Rubrik: Lag (1999:127) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:224
Rubrik: Lag (1999:224) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 2 kap 3 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2 §, 6 kap 3, 4, 14 §§, 10 kap 5 §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:914
Rubrik: Lag (1999:914) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1116
Rubrik: Lag (1999:1116) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:45
Rubrik: Lag (2000:45) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 7 kap 16 §, 10 kap 1, 2, 8 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:820
Rubrik: Lag (2000:820) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 7 kap 18 §, 9 kap 7, 18, 20 §§, 10 kap 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1097
Rubrik: Lag (2000:1097) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2004:318
Rubrik: Lag (2004:318) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 1, 7, 12, 15 §§, 7 kap 5, 9, 13, 16, 18 §§, 8 kap 6, 7 §§, 9 kap 4, 8, 9, 16 §§, 10 kap 5, 7 §§; nya 7 a, 7 b, 11, 12, 13 kap
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:977
Rubrik: Lag (2004:977) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap 13, 14 §§; nya 7 a kap 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:919
Rubrik: Lag (2005:919) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 10 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:403
Rubrik: Lag (2006:403) om ändring i lagen (1995:1170) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap 5 §, 7 b kap 11 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:568
Rubrik: Lag (2006:568) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ny 6 kap 13 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:608
Rubrik: Lag (2006:608) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3 §; nytt 1 a kap
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL207/2001 s1
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1379
Rubrik: Lag (2006:1379) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:871
Rubrik: Lag (2007:871) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 7 §§; ny 5 kap 8 §
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2007:1464
Rubrik: Lag (2007:1464) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §; ny 1 kap 7 §, nytt 14 kap
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:598
Rubrik: Lag (2008:598) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:353
Rubrik: Lag (2009:353) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32007L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:571
Rubrik: Lag (2009:571) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 3, 6 §§; nya 6 kap. 3 a, 4 a, 4 b §§, 7 a kap. 1 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:840
Rubrik: Lag (2010:840) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 1 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1527
Rubrik: Lag (2010:1527) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 28 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1965
Rubrik: Lag (2010:1965) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:897
Rubrik: Lag (2011:897) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §; ändr. 9 kap. 4, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5 §; nya 9 kap. 4 a, 6, 21 §§, rubr. närmast före 9 kap. 21 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1378
Rubrik: Lag (2011:1378) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:164
Rubrik: Lag (2013:164) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §; ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑04‑25 överg.best.
Förarbeten: bet. 2012/13:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:230
Rubrik: Lag (2013:230) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 4 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:439
Rubrik: Lag (2013:439) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 14 kap.
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:453
Rubrik: Lag (2013:453) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 4, 14 §§, 10 kap. 5, 8 §§, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2013:744
Rubrik: Lag (2013:744) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 32, 34 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 32 §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:562
Rubrik: Lag (2014:562) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:845
Rubrik: Lag (2014:845) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:976
Rubrik: Lag (2014:976) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 ,3 §§; ny 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:819
Rubrik: Lag (2015:819) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 §, 9 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1025
Rubrik: Lag (2015:1025) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: nya 9 kap. 1 a, 4 b §§
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:49
Rubrik: Lag (2016:49) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:213
Rubrik: Lag (2016:213) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:435
Rubrik: Lag (2016:435) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 6 kap. 3 a §, 7 a kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 7 a kap. 17 §; nuvarande 7 a kap. 1 a, 12 a, 12 b §§ betecknas 7 a kap. 1 b, 12 b, 12 c §§; ändr. 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 a kap. 1 b, 3, 9, 12 b, 17, 22 §§, rubr. närmast före 7 a kap. 3, 9 §§; nya 7 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a, 16 b, 22 a §§, rubr. närmast före 7 a kap. 16 b, 22 a §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:568
Rubrik: Lag (2016:568) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:715
Rubrik: Lag (2016:715) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑03
Ändring, SFS 2016:953
Rubrik: Lag (2016:953) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 13 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1337
Rubrik: Lag (2016:1337) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 b §, 7 a kap. 16 b §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:637
Rubrik: Lag (2017:637) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:718
Rubrik: Lag (2018:718) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 33 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1394
Rubrik: Lag (2018:1394) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 a, 4 b §§
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1670
Rubrik: Lag (2018:1670) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. till 12 kap, rubr. närmast före 1 a kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:665
Rubrik: Lag (2020:665) om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman