Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

» Läs lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:838 :
prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:341 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. och ändringar i lagen

Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Departement: Finansdepartementet KO
Upphävd: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 1971:113
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §
Ändring, SFS 1972:732
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–3, 6–10, 14, 16–22 §§, rubr. närmast före 3 §
Ändring, SFS 1973:879
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 13 §
Förarbeten: prop. 1973:138 med förslag till konsumentköplag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:347
Ändring, SFS 1976:37
Rubrik: Lag (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1,3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:34 med förslag till marknadsföringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:20, rskr 1975/76:145
Ändring, SFS 1976:294
Rubrik: Förordning (1976:294) om ikraftträdande av lagen (1976:37) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:37
Ändring, SFS 1982:730
Rubrik: Lag (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:731
Rubrik: Lag (1982:731) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: upph. 12 §; utgår rubr. närmast före 12, 16 §§; ändr. 1, 3, 4, 9, 13–15, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 15 a §; omtryck
Ändring, SFS 1982:1225
Rubrik: Lag (1982:1225) om upphävande av lagen (1982:730) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: upph. 1982:730; omtryck
Ändring, SFS 1984:294
Rubrik: Lag (1984:294) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:92 om avtalsvillkor mellan näringsidkare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:259
Ändring, SFS 1985:927
Rubrik: Lag (1985:927) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 14, 15, 18–20 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:213 om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:25
Ändring, SFS 1986:1158
Rubrik: Lag (1986:1158) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:757
Rubrik: Lag (1987:757) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:1288
Rubrik: Lag (1988:1288) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1606
Rubrik: Lag (1988:1606) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 15 a, 19, 20 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:23 om produktsäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:61
Ändring, SFS 1992:139
Rubrik: Lag (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 13 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1519
Rubrik: Lag (1992:1519) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 11, 14, 18 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:22
Rubrik: Lag (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 13 a, 14, 15, 15 a, 16, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:682
Rubrik: Lag (1993:682) om ändring i lagen (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1993:22
Förarbeten: prop. 1992/93:195 om ändring i lagen om marknadsdomstol m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU45, rskr. 1992/93:360
Ändring, SFS 1994:616
Rubrik: Lag (1994:616) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1514
Rubrik: Lag (1994:1514) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:452
Rubrik: Lag (1995:452) om ändring i lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 13, 14, 15, 20 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:649
Rubrik: Lag (1998:649) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:115
Rubrik: Lag (1999:115) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 9 §; ny 10 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:1024
Rubrik: Lag (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1176
Rubrik: Lag (2000:1176) om ändring i lagen (2000:1024) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 2000:1024
Ändring, SFS 2004:452
Rubrik: Lag (2004:452) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: upph. 15 a §; ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 19, 20 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:110
Rubrik: Lag (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:593
Rubrik: Lag (2005:593) om ändring i lagen (2005:110) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr. i 2005:110
Ändring, SFS 2005:594
Rubrik: Lag (2005:594) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:694
Rubrik: Lag 2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:485
Rubrik: Lag (2006:485) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1396
Rubrik: Lag (2006:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:694
Ändring, SFS 2008:490
Rubrik: Lag (2008:490) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:589
Rubrik: Lag (2008:589) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1271
Rubrik: Lag (2009:1271) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:511
Rubrik: Lag (2010:511) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1352
Rubrik: Lag (2010:1352) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1396
Rubrik: Lag (2010:1396) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1939
Rubrik: Lag (2010:1939) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:838
Rubrik: Lag (2014:838) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:1345
Rubrik: Lag (2014:1345) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:344
Rubrik: Lag (2015:344) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2016:193
Rubrik: Lag (2016:193) om upphävande av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Omfattning: upph.
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman