Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)

» Läs alkoholförordningen (2010:1636) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:833.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i alkoholförordningen (2010:1636)

Alkoholförordning (2010:1636)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:237
Rubrik: Förordning (2011:237) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2013:909
Rubrik: Förordning (2013:909) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:833
Rubrik: Förordning (2014:833) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:1299
Rubrik: Förordning (2014:1299) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:466
Rubrik: Förordning (2015:466) om ändring i alkoholförordningen (2010:1636)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman