Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

» Läs offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:830 :
prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SoU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:328 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ändringar i lagen

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2009‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2009:527
Rubrik: Lag (2009:527) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:550
Rubrik: Lag (2009:550) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 7 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:612
Rubrik: Lag (2009:612) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 13 §, 42 kap. 9 §; nya 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §, rubr. närmast före 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:613
Rubrik: Lag (2009:613) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, rubr. till 42 kap., rubr. närmast före 42 kap. 9 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:FöU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:256 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:676
Rubrik: Lag (2009:676) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:677
Rubrik: Lag (2009:677) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2009‑07‑14
Ändring, SFS 2009:707
Rubrik: Lag (2009:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑08‑01
CELEX-nr: 32006R1082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:871
Rubrik: Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1017
Rubrik: Lag (2009:1017) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1020
Rubrik: Lag (2009:1020) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 §, rubr. till 42 kap.; nya 42 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§, rubr. närmast före 42 kap. 8 a §
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2009:1270
Rubrik: Lag (2009:1270) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 4 §, bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1293
Rubrik: Lag (2009:1293) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1419
Rubrik: Lag (2009:1419) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:30
Rubrik: Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 22 §, rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:85
Rubrik: Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 39 kap. 2, 6 §§; nya 39 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 39 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2010‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:88
Rubrik: Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 22 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 22 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:208
Rubrik: Lag (2010:208) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 §, 37 kap. 3 §; rubr. närmast efter 28 kap. 10 §; ny 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 12 a §
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:214
Rubrik: Lag (2010:214) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2010:368
Rubrik: Lag (2010:368) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 18 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:369
Rubrik: Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 10 §§, 37 kap. 7 §
Ikraft: 2012‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:372
Rubrik: Lag (2010:372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:383
Rubrik: Lag (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 17 §, 37 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑04‑09
Ändring, SFS 2010:456
Rubrik: Lag (2010:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:498
Rubrik: Lag (2010:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 4 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:520
Rubrik: Lag (2010:520) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, 29 kap. 8, 10 §§, bil.
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:573
Rubrik: Lag (2010:573) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2010:628
Rubrik: Lag (2010:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2010:679
Rubrik: Lag (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 10, 18 §§, 26 kap. 6, 7 §§, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 44 kap. 3 §, bil.; nya 25 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: rop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:342 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:715
Rubrik: Lag (2010:715) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: bet. 2009/10:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:332 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:866
Rubrik: Lag (2010:866) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 23 kap. 1 §; ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §, rubr. närmast före 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§; ny 25 kap. 13 a §, rubr. närmast före 23 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1048
Rubrik: Lag (2010:1048) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1305
Rubrik: Lag (2010:1305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1343
Rubrik: Lag (2010:1343) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 14 §, rubr. närmast före 18 kap. 14 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1348
Rubrik: Lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 14 kap. 1 § betecknas 14 kap. 2 §; ändr. 13 kap. 2 §; ny 14 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1361
Rubrik: Lag (2010:1361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. till 17 kap.; nya 17 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0017 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1436
Rubrik: Lag (2010:1436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1507
Rubrik: Lag (2010:1507) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1540
Rubrik: Lag (2010:1540) om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 2010:1633
Rubrik: Lag (2010:1633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1768
Rubrik: Lag (2010:1768) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 10 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32007L0002 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1883
Rubrik: Lag (2010:1883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 19 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1890
Rubrik: Lag (2010:1890) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 31 kap. 22 a §, rubr. närmast före 31 kap. 22 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1982
Rubrik: Lag (2010:1982) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §, bil.; ny 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2076
Rubrik: Lag (2010:2076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:191
Rubrik: Lag (2011:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §; nya 23 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:494
Rubrik: Lag (2011:494) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast efter 35 kap., rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:553
Rubrik: Lag (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §; nya 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §
Ikraft: 2011‑06‑17
CELEX-nr: 32009L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:606
Rubrik: Lag (2011:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §; ny 34 kap. 10 a §, rubr. närmast före 34 kap. 10 a §
Ikraft: 2011‑06‑18
CELEX-nr: 32009R0004 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:727
Rubrik: Lag (2011:727) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 29 kap. 10 a §, rubr. närmast före 29 kap. 10 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:122 Behörighet för lokförare (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:TU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:274 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL315/2007 s51
CELEX-nr: 32007L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:739
Rubrik: Lag (2011:739) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5, 10 §§, 31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§, 44 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:743
Rubrik: Lag (2011:743 ) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:744
Rubrik: Lag (2011:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2010:208
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:774
Rubrik: Lag (2011:774) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:779
Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553
Förarbeten: bet. 2010/11:TU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:286 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:864
Rubrik: Lag (2011:864) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 36 kap. 3, 8 §§, rubr. till 36 kap., rubr. närmast efter 3 kap., rubr. närmast före 36 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1036
Rubrik: Lag (2011:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:1113
Rubrik: Lag (2011:1113) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1, 15 §§; ny 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1202
Rubrik: Lag (2011:1202) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 10 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1217
Rubrik: Lag (2011:1217) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1427
Rubrik: Lag (2011:1427) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1544
Rubrik: Lag (2011:1544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑01‑01
CELEX-nr: 32010L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1574
Rubrik: Lag (2011:1574) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2012‑05‑01
Ändring, SFS 2012:147
Rubrik: Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 10 §
Ikraft: 2012‑05‑01
Ändring, SFS 2012:235
Rubrik: Lag (2012:235) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2012‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:288
Rubrik: Lag (2012:288) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 26 §§, 18 kap. 19 §, 29 kap. 2 §, 38 kap. 5 §, 44 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:311
Rubrik: Lag (2012:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:324
Rubrik: Lag (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:CU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:219 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL338/2003 s1, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32003R2201 [ pdf ], 32009R0004 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:450
Rubrik: Lag (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 10 a §, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:CU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:220 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51,EUTL338/2003 s1,
CELEX-nr: 32009R0004 [ pdf ], 22011A0722, 32003R2201 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:459
Rubrik: Lag (2012:459) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:630
Rubrik: Lag (2012:630) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 15 kap. 6 §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2012‑12‑01
Ändring, SFS 2012:664
Rubrik: Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 15 §; ny 26 kap. 14 a §, rubr. närmast före 26 kap. 14 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:689
Rubrik: Lag (2012:689) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 7 b §, rubr. närmast före 17 kap. 7 b §
Ikraft: 2013‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ], 32009L0073 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:736
Rubrik: Lag (2012:736) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:765
Rubrik: Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:770
Rubrik: Lag (2012:770) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:778
Rubrik: Lag (2012:778) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 26 kap. 9 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:804
Rubrik: Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:324
Ändring, SFS 2012:846
Rubrik: Lag (2012:846) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 8 §; ny 17 kap. 7 a §, rubr. närmast före 17 kap. 7 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
CELEX-nr: 32011L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:850
Rubrik: Lag (2012:850) om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 § i 2012:765
CELEX-nr: 32011L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:920
Rubrik: Lag (2012:920) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:956
Rubrik: Lag (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 8 a, 18 §§
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:133
Rubrik: Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:383
Ändring, SFS 2013:275
Rubrik: Lag (2013:275) om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny p 3 övergångsbest. till 2012:956
Ändring, SFS 2013:289
Rubrik: Lag (2013:289) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:314
Rubrik: Lag (2013:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §; ny 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:339
Rubrik: Lag (2013:339) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:406
Rubrik: Lag (2013:406) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 12 §, 26 kap. 9 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:461
Rubrik: Lag (2013:461) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 32 kap. 3 §; ny 32 kap. 3 a §, rubr. närmast före 32 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:626
Rubrik: Lag (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §, 44 kap. 5 §; nya 25 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 25 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:765
Rubrik: Lag (2013:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:795
Rubrik: Lag (2013:795) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 27 §§, 24 kap. 9 §; nya 24 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2013‑12‑01
Ändring, SFS 2013:878
Rubrik: Lag (2013:878) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:972
Rubrik: Lag (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 15 kap. 1 a § betecknas 15 kap. 1 b §; ändr. 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § sätts närmast före 15 kap. 1 b §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1028
Rubrik: Lag (2013:1028) om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 a, 17 b §§ i 2013:626
Ändring, SFS 2013:1139
Rubrik: Lag (2013:1139) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: bet. 2013/14:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:126 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:1148
Rubrik: Lag (2013:1148) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:29
Rubrik: Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2014:57
Rubrik: Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 14 §; nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2014:259
Rubrik: Lag (2014:259) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑06‑01
CELEX-nr: 32012L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:277
Rubrik: Lag (2014:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:296
Rubrik: Lag (2014:296) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2014:304
Rubrik: Lag (2014:304) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:450
Ändring, SFS 2014:344
Rubrik: Lag (2014:344) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 9 §
Ikraft: 2014‑07‑01
CELEX-nr: 32013R0608 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:357
Rubrik: Lag (2014:357) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2014‑07‑01
CELEX-nr: 32012L0025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:361
Rubrik: Lag (2014:361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2014‑07‑03
Ändring, SFS 2014:403
Rubrik: Lag (2014:403) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 35 kap. 19 a §, rubr. närmast före 35 kap. 19 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:415
Rubrik: Lag (2014:415) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:492
Rubrik: Lag (2014:492) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §, rubr. närmast före 30 kap. 8 §; nya 30 kap. 4 a, 8 a §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:633
Rubrik: Lag (2014:633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 a, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15, 16, 17 §§, 23 kap. 6 §, 29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21, 23 §§, 37 kap. 6 §, rubr. närmast före 21 kap. 4 §, 23 kap. 6 §, 35 kap. 19 a §; nya 18 kap. 16 a §, 21 kap. 4 a §, 35 kap. 10 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:806
Rubrik: Lag (2014:806) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §; ny 39 kap. 5 c §, rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:830
Rubrik: Lag (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:851
Rubrik: Lag (2014:851) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2014:887
Rubrik: Lag (2014:887) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 4, 5 §§, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2014:897
Rubrik: Lag (2014:897) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16 §
Ikraft: 2015‑01‑02
Ändring, SFS 2014:987
Rubrik: Lag (2014:987) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:1563
Rubrik: Lag (2014:1563) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 a §
Ikraft: 2015‑02‑01
Förarbeten: prop. 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2014/15:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2015:53
Rubrik: Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 35 kap. 4 a, 10 b §§
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:66
Rubrik: Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:196
Rubrik: Lag (2015:196) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2015:268
Rubrik: Lag (2015:268) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:283
Rubrik: Lag (2015:283) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 32 kap. 8 a §, rubr. närmast före 32 kap. 8 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:434
Rubrik: Lag (2015:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:438
Rubrik: Lag (2015:438) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2015:603
Rubrik: Lag (2015:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 11 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:645
Rubrik: Lag (2015:645) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:781
Rubrik: Lag (2015:781) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:917
Rubrik: Lag (2015:917) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:973
Rubrik: Lag (2015:973) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1033
Rubrik: Lag (2015:1033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 12, 13, 30 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 30 kap. 8 b §, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d §§, 13 a §, rubr. närmast före 12 a §, 12 c §
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:62
Rubrik: Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:149
Rubrik: Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 16 a §, rubr. närmast före 28 kap. 16 a §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:418
Rubrik: Lag (2016:418) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 25 kap. 17 d §, rubr. närmast före 25 kap. 17 d §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:441
Rubrik: Lag (2016:441) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 4 c §
Ikraft: 2016‑06‑17
Ändring, SFS 2016:501
Rubrik: Lag (2016:501) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 43 kap. 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 43 kap. 10 §; ny 43 kap. 8 a §
Ikraft: 2016‑10‑01
Ändring, SFS 2016:528
Rubrik: Lag (2016:528) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:628
Rubrik: Lag (2016:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e §§; ny 30 kap. 12 c §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:688
Rubrik: Lag (2016:688) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 6 §, rubr. närmast före 34 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:703
Rubrik: Lag (2016:703) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2016:728
Rubrik: Lag (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 2 a §, 42 kap. 4 a §
Ikraft: 2023‑06‑01
Förarbeten: prop. 2015/16.124, bet. 2015/16:NU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2015/16:264 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:750
Rubrik: Lag (2016:750) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:758
Rubrik: Lag (2016:758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 34 kap. 1 a §
Ikraft: 2017‑01‑18
Ändring, SFS 2016:883
Rubrik: Lag (2016:883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1008
Rubrik: Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2016:1030
Rubrik: Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1155
Rubrik: Lag (2016:1155) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1203
Rubrik: Lag (2016:1203) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1297
Rubrik: Lag (2016:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1314
Rubrik: Lag (2016:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 30 kap. 6, 30 §; nya 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 8 c §§, 32 kap. 6 a §, 35 kap. 9 a §, rubr. närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap. 8 c §, 32 kap. 6, 6 a §
Ikraft: 2017‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:178
Rubrik: Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 §, 43 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 3 §; nya 10 kap. 3 a, 4 a §§, 35 kap. 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 35 kap. 13 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:184
Rubrik: Lag (2017:184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:314
Rubrik: Lag (2017:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:318
Rubrik: Lag (2017:318) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:351
Rubrik: Lag (2017:351) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑06‑01
Ändring, SFS 2017:377
Rubrik: Lag (2017:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 4 §, 26 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:456
Rubrik: Lag (2017:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:499
Rubrik: Lag (2017:499) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:594
Rubrik: Lag (2017:594) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a, 12 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:600
Rubrik: Lag (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:614
Rubrik: Lag (2017:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:651
Rubrik: Lag (2017:651) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:697
Rubrik: Lag (2017:697) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018‑01‑03
Ändring, SFS 2017:1012
Rubrik: Lag (2017:1012) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 6 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1076
Rubrik: Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633; nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1077
Rubrik: Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 5 §; ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1133
Rubrik: Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1135
Rubrik: Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1246
Rubrik: Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1313
Rubrik: Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:84
Rubrik: Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraft: 2018‑04‑01
Ändring, SFS 2018:93
Rubrik: Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Förarbeten: bet. 2017/18:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:154 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:140
Rubrik: Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2016:1008
Ändring, SFS 2018:163
Rubrik: Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §; ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring,