Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:826) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:826) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

» Läs lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:826 :
prop. 2013/14:106 Patientlag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:327 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och ändringar i lagen

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:262
Rubrik: Lag (2009:262) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:CU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:208 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:674
Rubrik: Lag (2010:674) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1297
Rubrik: Lag (2010:1297) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1147
Rubrik: Lag (2013:1147) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:826
Rubrik: Lag (2014:826) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:18
Rubrik: Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:56
Rubrik: Lag (2017:56) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:443
Rubrik: Lag (2018:443) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1274
Rubrik: Lag (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑01‑31
Ändring, SFS 2018:1283
Rubrik: Lag (2018:1283) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 1 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §; nya 6 kap. 5 a, 5 b §§, 7 kap. 3 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:341
Rubrik: Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2021:916
Rubrik: Förordning (2021:916) om ikraftträdande av lagen (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2018:1274
Ändring, SFS 2023:40
Rubrik: Lag (2023:40) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2023‑07‑01
Förarbeten: prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:115 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman