Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

» Läs lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:824 :
prop. 2013/14:106 Patientlag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], rskr. bet. 2013/14:SoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:327 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och ändringar i lagen

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1967
Rubrik: Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1128
Förarbeten: 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:564
Rubrik: Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30, 31 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:399
Rubrik: Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1996:982
Rubrik: Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1650
Rubrik: Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 48 §; ny 38 a §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:1100
Rubrik: Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 34 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1663
Rubrik: Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:53
Rubrik: Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 24 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:353
Rubrik: Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 26 §; nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. 3, 4, den nya 6 b, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48 §§; nya 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a, 31 a §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:469
Rubrik: Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:1163
Rubrik: Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:373
Rubrik: Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:731
Rubrik: Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:247
Rubrik: Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:617
Rubrik: Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:663
Rubrik: Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 20 a, 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:244
Rubrik: Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4, 43 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:415
Rubrik: Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6 b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a, 39, 40, 41, 42, 47 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 7 a, 26, 26 a §§, rubr. närmast före 18, 26 §§; omtryck
Ikraft: 2008‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1059
Rubrik: Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:449
Rubrik: Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:809
Rubrik: Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 9, 10, 12, 26 a, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1961
Rubrik: Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1171
Rubrik: Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2012‑10‑16
Ändring, SFS 2012:578
Rubrik: Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:1171
Ändring, SFS 2012:780
Rubrik: Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: bet. 2012/13:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:938
Rubrik: Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 19, 20, 22 b, 49 §§
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:522
Rubrik: Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 22 b §§, nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:754
Rubrik: Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:824
Rubrik: Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:106 Patientlag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], rskr. bet. 2013/14:SoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:327 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:37
Rubrik: Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:134
Rubrik: Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §; nya 47 a, 47 b §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:369
Rubrik: Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 7 a, 17 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:373
Rubrik: Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:798
Rubrik: Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 5, 30 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:302
Rubrik: Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 37 §; ny 37 a §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:359
Rubrik: Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:876
Rubrik: Lag (2019:876) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1, 4, 7 a, 15, 40 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:354
Rubrik: Lag (2020:354) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ändr. 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 19 a, 20 a, 22 c, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2022:703
Rubrik: Lag (2022:703) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman