Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156

Förarbeten till SFS 2014:813 :
prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bet. 2013/14:UU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:323 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman