Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:810) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:810) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

» Läs lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:810 :
Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd och ändringar i lagen

Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:762
Rubrik: Lag (2013:762) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2014‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:810
Rubrik: Lag (2014:810) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1100
Rubrik: Lag (2016:1100) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1115
Rubrik: Lag (2016:1115) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:1122
Rubrik: Lag (2021:1122) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:345
Rubrik: Lag (2022:345) om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:232 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman