Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:808) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:808) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

» Läs lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:808 :
Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden och ändringar i lagen

Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:808
Rubrik: Lag (2014:808) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1098
Rubrik: Lag (2016:1098) om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman