Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:807) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:807) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

» Läs lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:807 :
Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen och ändringar i lagen

Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:264 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:888
Rubrik: Lag (2012:888) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:764
Rubrik: Lag (2013:764) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:807
Rubrik: Lag (2014:807) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 24 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1096
Rubrik: Lag (2016:1096) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1113
Rubrik: Lag (2016:1113) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:1158
Rubrik: Lag (2017:1158) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2016/17:RS5, bet. 2017/18:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:53 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:606
Rubrik: Lag (2018:606) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:282 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:683
Rubrik: Lag (2018:683) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:849
Rubrik: Lag (2018:849) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2020:110
Rubrik: Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:161 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:774
Rubrik: Lag (2020:774) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑10‑15
Förarbeten: bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:1121
Rubrik: Lag (2021:1121) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2, 10, 22 §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman