Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Riksdagsordning (2014:801)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Riksdagsordning (2014:801)

» Läs riksdagsordning (2014:801) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:801 :
prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till riksdagsordning (2014:801) och ändringar i lagen

Riksdagsordning (2014:801)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2014‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2015:382
Rubrik: Lag (2015:382) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2015‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1119
Rubrik: Lag (2016:1119) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 5.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 5.2.2
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:43 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:94
Rubrik: Lag (2018:94) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 7 kap. 20 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Förarbeten: bet. 2017/18:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:154 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:605
Rubrik: Lag (2018:605) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 13 kap. 3, 6, 13, 15, 17, 20 §§, 14 kap. 2 §, tilläggsbest. 8.4.1, 8.4.2
Ikraft: 2018‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:282 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:678
Rubrik: Lag (2018:678) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 13 kap. 14 a §, ny tilläggsbest. 13.14 a.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §, tilläggsbest. 13.14 a.1
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1210
Rubrik: Lag (2018:1210) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1904
Rubrik: Lag (2018:1904) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:1932
Rubrik: Lag (2018:1932) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 14 §§, 9 kap. 1, 20 §§, tilläggsbest. 6.13.2, 7.15.5, rubr. närmast efter 9 kap. 19 §; nya 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §, rubr. närmast före 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:22 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:26
Rubrik: Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §; nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraft: 2019‑04‑01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:127 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:836
Rubrik: Lag (2019:836) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 13.6.2
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:104
Rubrik: Lag (2020:104) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18 §§, 13 kap. 5, 6, 24 §§, rubr. närmast före 9 kap. 18 §, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.6.1, 13.6.2, tilläggsbest. 9.17.6, 13.5.1, 13.6.1, 13.6.2, bil. tilläggsbest. 7.5.1, rubr. närmast före 9 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 7 §, rubr. närmast före tilläggsbest. 9.17.6; ny 13 kap. 7 a §
Ikraft: 2020‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:161 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:487
Rubrik: Lag (2020:487) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 7.16.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 7.16.1
Ikraft: 2020‑06‑17
Förarbeten: bet. 2019/20:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:31 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:608
Rubrik: Lag (2020:608) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2020:770
Rubrik: Lag (2020:770) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 10 kap. 8, 9 §§, 13 kap. 14 a, 16 §§, tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a, 16 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.14 a.1, 13.16.1
Ikraft: 2020‑10‑15
Förarbeten: bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:1118
Rubrik: Lag (2021:1118) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 13 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 19 §; ändr. 4 kap. 3, 5 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 1, 15, 18 §§, tilläggsbest. 3.8.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.13.1, 9.5.1, 13.8.1, 13.11.2, 13.18.1, 13.18.2, 13.18.3, rubr. närmast före 13 kap. 18 §; nya 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1, rubr. närmast före 9 kap. 17 a §, tilläggsbest. 4.5.2, 12.13.1
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1530
Rubrik: Lag (2022:1530) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 9 kap. 17 b §, rubr. närmast före 9 kap. 17 b §
Ikraft: 2023‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2022/23:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2022:1567
Rubrik: Lag (2022:1567) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:174
Rubrik: Lag (2023:174) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 21 §
Ikraft: 2023‑05‑01
Förarbeten: bet. 2022/23:KU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:158 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:500
Rubrik: Lag (2023:500) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 13 kap. 2, 3, 4 §§, tilläggsbest. 9.17.5, 13.2.1; ny tilläggsbest. 13.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.2.2
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:261 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:507
Rubrik: Lag (2023:507) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraft: 2023‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman