Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

» Läs förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:791.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1251
Rubrik: Förordning (2001:1251) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1025
Rubrik: Förordning (2003:1025) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1105
Rubrik: Förordning (2003:1105) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:271
Rubrik: Förordning (2004:271) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1317
Rubrik: Förordning (2004:1317) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2006:790
Rubrik: Förordning (2006:790) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 20 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:800
Rubrik: Förordning (2007:800) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2012:242
Rubrik: Förordning (2012:242) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2014:791
Rubrik: Förordning (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 b §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2016:697
Rubrik: Förordning (2016:697) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2018:237
Rubrik: Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:660
Rubrik: Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1151
Rubrik: Förordning (2018:1151) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2019:13
Rubrik: Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:368
Rubrik: Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019‑06‑19
Ändring, SFS 2020:1117
Rubrik: Förordning (2020:1117) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1080
Rubrik: Förordning (2022:1080) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 11 §; ny 17 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1283
Rubrik: Förordning (2022:1283) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2022‑09‑01
Ändring, SFS 2022:1333
Rubrik: Förordning (2022:1333) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2023:157
Rubrik: Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2023‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman