Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

» Läs utlänningsförordningen (2006:97) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:779.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i utlänningsförordningen (2006:97)

Utlänningsförordning (2006:97)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006‑03‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2006:262
Rubrik: Förordning (2006:262) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap 12, 13, 14, 15 §§; ändring 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 2, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §, 4 kap 9 §; nya 3 a kap, 4 kap 16 a, 19 a, 21 a, 21 b, 27 §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 10 b, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 19 a, 21 a, 21 b §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 14 §§
Ikraft: 2006‑04‑30 överg.best.
CELEX-nr: 31994D0795, 32001R0539 [ pdf ], 31970L1251 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:300
Rubrik: Förordning (2006:300) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 a §
Ikraft: 2006‑10‑01
Förarbeten: EUTL105/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0562 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:302
Rubrik: Förordning (2006:302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2006‑06‑01
Ändring, SFS 2006:443
Rubrik: Förordning (2006:443) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 2 kap 14 a, 15 a, 15 b §§, 7 kap 7 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1061
Rubrik: Förordning (2006:1061) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1415
Rubrik: Förordning (2006:1415) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1568
Rubrik: Förordning (2006:1568) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 a, 5 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1578
Rubrik: Förordning (2006:1578) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Förarbeten: EUTL375/2004 s12
Ändring, SFS 2007:8
Rubrik: Förordning (2007:8) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2007:147
Rubrik: Förordning (2007:147) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 3 a kap 8 §, 4 kap 18 §; nya 3 a kap 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraft: 2007‑06‑01
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32004L0038 [ pdf ]R[2]
Ändring, SFS 2007:320
Rubrik: Förordning (2007:320) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:680
Rubrik: Förordning (2007:680) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2007‑09‑01
Ändring, SFS 2007:750
Rubrik: Förordning (2007:750) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 8 kap 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 8 kap 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2007‑12‑01
Ändring, SFS 2007:929
Rubrik: Förordning (2007:929) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 a kap 1, 5 §§, 4 kap 18 §, 5 kap 2, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 8 kap 13 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1245
Rubrik: Förordning (2007:1245) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2008‑02‑01
Ändring, SFS 2008:294
Rubrik: Förordning (2008:294) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §; nya 4 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Förarbeten: EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:644
Rubrik: Förordning (2008:644) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap 20 §, rubr. närmast före 7 kap 20 §
Ikraft: 2008‑08‑01
Ändring, SFS 2008:740
Rubrik: Förordning (2008:740) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2008‑12‑01
Ändring, SFS 2008:895
Rubrik: Förordning (2008:895) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 5 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 5 kap 3, 4, 7, 12 §§, 6 kap 1 §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §; nya 4 kap 4 a §, 5 kap 7 a §, 7 kap 1 a § , rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraft: 2008‑12‑15
Ändring, SFS 2008:982
Rubrik: Förordning (2008:982) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap 15 a §, rubr. närmast före 7 kap 15 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:144
Rubrik: Förordning (2009:144) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: EUTL349/2004 s1, EUTL199/2007 s30
CELEX-nr: 32004R2007 [ pdf ], 32007R0863 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:914
Rubrik: Förordning (2009:914) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑09‑01
Ändring, SFS 2009:1302
Rubrik: Förordning (2009:1302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1549
Rubrik: Förordning (2009:1549) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 12 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 5, 10 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 a §; nya 7 kap. 8 a §, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 e, 10 f §§, rubr. närmast före 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:176
Rubrik: Förordning (2010:176) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2010‑04‑15
Ändring, SFS 2010:607
Rubrik: Förordning (2010:607) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §, 7 kap. 15 a §
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 32003R0343 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:200
Rubrik: Förordning (2011:200) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 5 §; ny 4 kap. 24 a §
Ikraft: 2011‑04‑05
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:202
Rubrik: Förordning (2011:202) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22, 24 a §§, 5 kap. 10 §, 6 kap. 4, 17 §§; ny rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑05‑20
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:408
Rubrik: Förordning (2011:408) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2011‑05‑16
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:706
Rubrik: Förordning (2011:706 ) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, 12 §§, 4 kap. 6, 21 §§, 8 kap. 4 §; nya 3 kap. 2, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1, EUTL105/2006 s1, EUTL83/2010 s1
CELEX-nr: 32009R0810 [ pdf ], 32006R0562 [ pdf ], 32010R0265 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:954
Rubrik: Förordning (2011:954) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 21 §
Ikraft: 2011‑10‑11
Förarbeten: EUTL218/2008 s60
CELEX-nr: 32008R0767 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1048
Rubrik: Förordning (2011:1048) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2011‑11‑15
Ändring, SFS 2011:1122
Rubrik: Förordning (2011:1122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1466
Rubrik: Förordning (2011:1466) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:839
Rubrik: Förordning (2012:839) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:122
Rubrik: Förordning (2013:122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑05‑01
Ändring, SFS 2013:286
Rubrik: Förordning (2013:286) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e §§; nya 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §
Ikraft: 2013‑06‑10
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:362
Rubrik: Förordning (2013:362) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:560
Rubrik: Förordning (2013:560) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:601
Rubrik: Förordning (2013:601) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a, 24 §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 a §; nya 4 kap. 19 b §, 5 a kap.
Ikraft: 2013‑08‑01
Förarbeten: EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:641
Rubrik: Förordning (2013:641) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §; nya 6 kap. 13 a §, 7 kap. 1 b, 22 §§, 8 kap. 10 h, i §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a, 7 kap. 22 §
Ikraft: 2013‑08‑01
Förarbeten: EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:654
Rubrik: Förordning (2013:654) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 7 kap. 8 a §, 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 6, 7, 8 §§, 8 kap. 5 §, rubr.närmast före 7 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:810
Rubrik: Förordning (2013:810) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 15 b §, rubr. närmast före 7 kap. 15 b §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:38
Rubrik: Förordning (2014:38) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 21 b § betecknas 21 c §; ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 21 b § sätts närmast före 4 kap. 21 c §; nya 4 kap. 21 b §, 8 kap. 10 j §
Ikraft: 2014‑04‑01
Förarbeten: EUTL343/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:64
Rubrik: Förordning (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2014:185
Rubrik: Förordning (2014:185) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 8, 8 a, 11 §§, rubr. närmast före 3 a kap. 1 §; nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 a kap. 6, 7, 7 a, 7 b, 9 §§, 4 kap. 7 b, 9, 10, 16 a, 17, 18, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 11 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1 b, 2, 3, 7, 10, 14, 15 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f §§; nya 1 kap. 6 §, 3 a kap. 6 a §, 4 kap. 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 8 kap.10 c §
Ikraft: 2014‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32011L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:186
Rubrik: Förordning (2014:186) om ändring i förordningen (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 § i 2014:64
Ändring, SFS 2014:779
Rubrik: Förordning (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 b § betecknas 4 kap. 4 c §; ändr. 4 kap. 4 a §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 11 §; nya 4 kap. 4 b, 5 a, 23 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 23 a §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:780
Rubrik: Förordning (2014:780) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 a §; nya 6 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:781
Rubrik: Förordning (2014:781) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:1192
Rubrik: Förordning (2014:1192) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 19, 22 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 §§, 8 kap. 5, 7, 8, 10 i, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 8 §; ny 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:92
Rubrik: Förordning (2015:92) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 kap. 8 §, 6 kap. 2, 6, 9, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 8 §§, 8 kap. 3 a §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 7 §
Ikraft: 2015‑04‑15
Ändring, SFS 2015:95
Rubrik: Förordning (2015:95) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 a §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:241
Rubrik: Förordning (2015:241) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 6 kap. 9 §
Ikraft: 2015‑06‑01
Förarbeten: direktiv 2010/65/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:377
Rubrik: Förordning (2015:377) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraft: 2015‑07‑20
Ändring, SFS 2016:34
Rubrik: Förordning (2016:34) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2016:413
Rubrik: Förordning (2016:413) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §, 5 kap. 14 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:672
Rubrik: Förordning (2016:672) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:755
Rubrik: Förordning (2016:755) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2016‑07‑20
Ändring, SFS 2016:851
Rubrik: Förordning (2016:851) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 c §
Ikraft: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 2016:1244
Rubrik: Förordning (2016:1244) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 21 §§, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 f, 10 g §§; ny 8 kap. 9 c §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:21
Rubrik: Förordning (2017:21) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 21 d §, rubr. närmast före 4 kap. 21 d §
Ikraft: 2017‑02‑21
Ändring, SFS 2017:259
Rubrik: Förordning (2017:259) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 h §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:524
Rubrik: Förordning (2017:524) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:884
Rubrik: Förordning (2017:884) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 a §; ny 7 kap. 7 b §
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2018:72
Rubrik: Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2, 7 a §§, 8 kap. 5 §; nytt 5 b kap.
Ikraft: 2018‑03‑01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:321
Rubrik: Förordning (2018:321) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §; nytt 5 c kap.
Ikraft: 2018‑06‑01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1103
Rubrik: Förordning (2018:1103) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1, 3, 5, 8, 9, 12 §§, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1388
Rubrik: Förordning (2018:1388) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:112
Rubrik: Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2019‑03‑30
Ändring, SFS 2019:1178
Rubrik: Förordning (2019:1178) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1189
Rubrik: Förordning (2019:1189) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1212
Rubrik: Förordning (2019:1212) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 5, 5 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 5, 5 a, 7 a §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 b §, 5 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b § sätts närmast före 4 kap. 4 c §; ny 4 a kap.
Ikraft: 2020‑01‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/801 [ pdf ]
Ändring, SFS 2019:1276
Rubrik: Förordning (2019:1276) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 21 b §, 5 a kap. 1 §, 8 kap. 10 b §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:7
Rubrik: Förordning (2020:7) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:425
Rubrik: Förordning (2020:425) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:941
Rubrik: Förordning (2020:941) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 15 a, 15 b §§; nya 3 b kap., 1 kap. 6 a §, 2 kap. 17 a §, 3 kap. 11 a §, rubr. närmast före 2 kap. 17 a §, 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2020‑12‑01
Ändring, SFS 2021:224
Rubrik: Förordning (2021:224) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2021‑05‑01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2021:392
Rubrik: Förordning (2021:392) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:416
Rubrik: Förordning (2021:416) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 3 a kap. 11 §
Ikraft: 2021‑08‑02
Ändring, SFS 2021:813
Rubrik: Förordning (2021:813) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 a §§, 4 kap. 4 a, 4 c, 19 c, 19 g §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 10 f, 10 g, 10 h §§; nya 4 kap. 4 d §, 7 kap. 15 c §, rubr. närmast före 4 kap. 4 d §, 7 kap. 15 c §
Ikraft: 2021‑07‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2021:844
Rubrik: Förordning (2021:844) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 b kap. 2 §
Ikraft: 2021‑10‑01
Ändring, SFS 2021:1052
Rubrik: Förordning (2021:1052) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 13 §§; ny 4 kap. 22 a §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1193
Rubrik: Förordning (2021:1193) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 21 §; ändr. 7 kap. 4, 11 §§; nya 7 kap. 8 b §, rubr. närmast före 7 kap. 8 b §
Ikraft: 2023‑03‑07 den dag regeringen bestämmer
Ändring, SFS 2022:256
Rubrik: Förordning (2022:256) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 19 h §, rubr. närmast före 4 kap. 19 h §
Ikraft: 2022‑04‑26
Ändring, SFS 2022:306
Rubrik: Förordning (2022:306) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 c, 4 d §§ betecknas 4 kap. 4 d, 4 e §§; ändr. 4 kap. 2 a, 4 a, 4 b, 24 §§, 4 a kap. 7 §, 5 kap. 7 a §, 6 kap. 6 b §, 8 kap. 5 §; rubr. närmast före 4 kap. 4 c, 4 d §§ sätts närmast före 4 kap. 4 d, 4 e §; nya 3 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 4 c, 7 a §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 6 c, 6 d, 6 e §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:458
Rubrik: Förordning (2022:458) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 19 i §
Ikraft: 2022‑06‑07
Ändring, SFS 2022:717
Rubrik: Förordning (2022:717) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:777
Rubrik: Förordning (2022:777) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 19 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1018
Rubrik: Förordning (2022:1018) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7, 10, 14 §§, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1064
Rubrik: Förordning (2022:1064) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1285
Rubrik: Förordning (2022:1285) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 b §
Ikraft: 2022‑09‑01
Ändring, SFS 2023:58
Rubrik: Förordning (2023:58) om ikraftträdande av förordningen (2021:1193) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2021:1193
Ändring, SFS 2023:158
Rubrik: Förordning (2023:158) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7 a, 8 b, 15 b §§
Ikraft: 2023‑05‑01
Ändring, SFS 2023:367
Rubrik: Förordning (2023:367) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraft: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 2023:564
Rubrik: Förordning (2023:564) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraft: 2023‑11‑01
Ändring, SFS 2023:570
Rubrik: Förordning (2023:570) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2023‑11‑01
Ändring, SFS 2023:588
Rubrik: Förordning (2023:588) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2023‑11‑16
Ändring, SFS 2023:870
Rubrik: Förordning (2023:870) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 19 h §
Ikraft: 2023‑12‑22 överg.best.
Ändring, SFS 2024:29
Rubrik: Förordning (2024:29) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; nya 2 kap. 1 b §, 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2024‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman