Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

» Läs utlänningslagen (2005:716) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:776 :
prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:338 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till utlänningslagen (2005:716) och ändringar i lagen

Utlänningslag (2005:716)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006‑03‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och 172, bet. 2004/05:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 18, rskr. 2005/06:1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 2, EGTP056/1964 s850, EUTL158/2004 s77, EGTL149/2001 s34, EGTL187/2001 s45, EGTL212/2001 s12, EGTL328/2002 s17, EUTL31/2003 s18, EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 31964L0221 [ pdf ], 32004L0038 [ pdf ], 32001L0040 [ pdf ], 32001L0051 [ pdf ], 32001L0055 [ pdf ], 32002L0090 [ pdf ], 32003L0009 [ pdf ], 32003R0343 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:763
Rubrik: Lag (2005:763) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest.
Förarbeten: bet. 2005/06:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2005:1239
Rubrik: Lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Ändring, SFS 2006:219
Rubrik: Lag (2006:219) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 8 §§, 5 kap 23 §, 7 kap 9 §, 8 kap 1, 2, 3, 12, 19 §§, 12 kap 15, 17 §§, 13 kap 9, 10 §§, 14 kap 3 §,17 kap 1 §, 18 kap 1 §, rubr. närmast före 13 kap 10 §; nya 3 a kap, 5a kap, 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 2 a, 16 a §§, 8 kap 7 a, 17 a, 20 a §§, 12 kap 13 a §, rubr. närmast före 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 16 a §, 8 kap 7 a §
Ikraft: 2006‑04‑30
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32004L0038 [ pdf ]R[2], 32003L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:220
Rubrik: Lag (2006:220) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 8, 16, 17, 18 §§, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; nya 5 kap 3 a, 17 a, 17 b §§, 13 kap 15, 16 §§, 14 kap 8 a §, rubr. närmast före 13 kap 15 §
Ikraft: 2006‑04‑30 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0086 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:447
Rubrik: Lag (2006:447) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap 14 §, 19 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 14 kap 14 §, 19 kap 5 §; nya 7 kap 7 a §, 9 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 19 kap 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraft: 2006‑09‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0082 [ pdf ], 32004L0114 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:448
Rubrik: Lag (2006:448) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 3 a kap 12 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:280 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:946
Rubrik: Lag (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 7 kap 6 §, 8 kap 1 §, 20 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008‑12‑12
Ändring, SFS 2007:322
Rubrik: Lag (2007:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §, 14 kap 4 §; ny 7 kap 7 b §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0081 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:291
Rubrik: Lag (2008:291) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 23 §
Ikraft: 2008‑07‑01
CELEX-nr: 32005L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:884
Rubrik: Lag (2008:884) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 10, 18, 23 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 §; nya 5 kap 15 a §, 6 kap 2 a § , 12 kap 12 a §
Ikraft: 2008‑12‑15
Ändring, SFS 2008:974
Rubrik: Lag (2008:974) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 17 kap 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2006:946
Ändring, SFS 2009:16
Rubrik: Lag (2009:16) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2009:845
Rubrik: Lag (2009:845) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1013
Rubrik: Lag (2009:1013) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1542
Rubrik: Lag (2009:1542) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 5 kap. 26 §, 14 kap. 12, 13 §§, 16 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 7, 12 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a, 15 a, 18, 20, 21, 24, 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 5 §, 12 kap. 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9, 11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8, 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 2, 5 §§, 22 kap. 2 §, rubr. till 4 kap., 14 kap., rubr. närmast före 4 kap. 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1 §, 14 kap. 6, 9 §§; nya 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 c, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 12 kap. 8 a, 19 a §§, 13 kap. 9 a §, 14 kap. 14 a §, 18 kap. 1 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 b §, 5 kap. 2 a §, 12 kap. 8 a §, 14 kap. 14 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0083 [ pdf ], 32004L0083 [ pdf ]R[2], 32005L0085 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:175
Rubrik: Lag (2010:175) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 5 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 27 §§
Ikraft: 2010‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:381
Rubrik: Lag (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑04‑09
CELEX-nr: 32006R1987 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:440
Rubrik: Lag (2010:440) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:533
Rubrik: Lag (2010:533 ) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 a § betecknas 5 kap. 16 b §, rubr. närmast före 5 kap. 16 a § sätts närmast före 5 kap. 16 b §; nya 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 14 kap. 4 a §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:627
Rubrik: Lag (2010:627) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2010:1296
Rubrik: Lag (2010:1296) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1406
Rubrik: Lag (2010:1406) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:705
Rubrik: Lag (2011:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 1, 2, 8 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 1 kap. 4 a §, 14 kap. 5 a §, rubr. närmast före 14 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:278 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:709
Rubrik: Lag (2011:709) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 9 §§; nya 9 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011‑07‑01
CELEX-nr: 32002R1030 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1209
Rubrik: Lag (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 c §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 20 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1506
Rubrik: Förordning (2011:1506) om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:1209
Ändring, SFS 2012:129
Rubrik: Lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20, 20 a §§, 10 kap. 1, 2, 4, 9, 20 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 15 §, 13 kap. 10 §; nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a, 18 b, 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, rubr. närmast före 12 kap. 14 a, 14 b §§, 14 kap. 7 a §
Ikraft: 2012‑05‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32008L0115 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:322
Rubrik: Lag (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 b § betecknas 5 kap. 16 c §; rubr. närmast före 5 kap. 16 b § sätts närmast före 5 kap. 16 c §; nya 5 kap. 15 c, 16 b §§, 7 kap. 7 d §, 14 kap. 4 b §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:322
Ändring, SFS 2013:107
Rubrik: Lag (2013:107) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 §; nya 16 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:129
Rubrik: Förordning (2013:129) om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:381
Ändring, SFS 2013:606
Rubrik: Lag (2013:606) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 2 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 5 a kap. 5, 6 §§, 6 kap. 4 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §; nytt 6 a kap., nya 2 kap. 7 a §, 5 kap. 18 a §, 5 a kap. 1 a §, 23 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0050 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:646
Rubrik: Lag (2013:646) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 12 a §, 20 kap. 5, 12, 13 §§, 23 kap. 1 §; nya 5 kap. 15 d §, 12 kap. 12 b, 13 b §§, 20 kap. 12 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12 kap. 13 b §, 20 kap. 15 §
Ikraft: 2013‑08‑01
CELEX-nr: 32009L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:648
Rubrik: Lag (2013:648) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 10 kap. 15 §, 18 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 18, 20, 21 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 14 §, 10 kap. 11, 16 §§, 12 kap. 11, 13, 17, 19 a, 20, 22 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3, 5, 9 §§, 16 kap. 6, 11 §§, 17 kap. 1 §, rubr. till 14 kap.; nya 12 kap. 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:198
Rubrik: Lag (2014:198) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 8 kap., 1 kap. 3 c §, rubr. närmast före 1 kap. 3 c §, 5 kap. 2 a, 16 c §§; nuvarande 5 kap. 2 a, 16 c §§ betecknas 2 b, 2 c §§, nuvarande 5 a kap. 7 § betecknas 5 a kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1, 3 b, 7, 14 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 8, 9 §§, 3 a kap. 2, 4, 10, 11, 13, 14 §§, 5 kap. den nya 2 c §, 17, 18, 21, 23 §§, 5 a kap. 1, 1 a, 4 §§, 6 kap. 1, 6 §§, 7 kap. 9 §, 10 kap. 1, 2, 7 §§, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a, 10, 23 §§, 13 kap. 9, 10 §§, 14 kap. 3, 5 a, 11 §§, 16 kap. 5 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 a kap. 10 §, rubr. till 5 a kap., rubr. närmast före nuvarande 5 a kap. 7 § sätts närmast före 5 a kap. 8 §; nya 8, 8 a kap., 1 kap. 4 b §, 2 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, 3 a kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 12 a §§, 4 kap. 5 d §, 5 kap. 2 a, 2 d §§, 5 a kap. 7 §, 14 kap. 5 b §, rubr. närmast före 1 kap. 4 b §, 3 a kap. 5 a §, 4 kap. 5 d §, 5 kap. 2 a, 2 b, 2 d §§, 5 a kap. 7 §, 14 kap. 5 b §
Ikraft: 2014‑05‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0038 [ pdf ], 32011L0051 [ pdf ], 32006R0562 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:433
Rubrik: Lag (2014:433) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:655
Rubrik: Lag (2014:655) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 8 kap. 17, 23 §§, 9 kap. 1, 3 a, 3 b, 3 c, 3 f, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap. 8, 13, 14, 17, 19 §§, 11 kap. 11 §, 12 kap. 4, 5, 6, 13 a, 14, 14 b 17 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 2, 4 a, 7, 7 a, 8, 9, 14 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 7, 8 §§, 20 kap. 16 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:776
Rubrik: Lag (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1 §; ny 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:777
Rubrik: Lag (2014:777) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. att 5 kap. 5, 15 a, 23 §§, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 7 § , rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:778
Rubrik: Lag (2014:778) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 18 §§, 12 kap. 18 §, 13 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 1 a §, 14 kap. 6 a §, rubr. närmast före 14 kap. 6 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
CELEX-nr: 32011L0095 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:792
Rubrik: Lag (2014:792) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2014‑08‑01
CELEX-nr: 32013R0604 [ pdf ], 32003R0343 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1400
Rubrik: Lag (2014:1400) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 2 a, 5, 5 a §§, 5 kap. 1, 3, 18 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:91
Rubrik: Lag (2015:91) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §, 9 kap. 1, 2, 11 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 16 §, 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2015‑04‑15
Ändring, SFS 2016:632
Rubrik: Lag (2016:632) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:753
Rubrik: Lag (2016:753) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 a §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2016‑07‑20
Ändring, SFS 2016:875
Rubrik: Lag (2016:875) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 17 §§
Ikraft: 2016‑10‑15
Förarbeten: bet. 2016/17:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:2 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1243
Rubrik: Lag (2016:1243) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 19 a § betecknas 12 kap. 19 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 19 §, 12 kap. 6, 7, 8 a, 10, 13, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 12 kap. 10 §; ny 12 kap. 8 b, 19 a §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:22
Rubrik: Lag (2017:22) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 1, 4 §§, 8 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §, 12 kap. 14 b, 15, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, 16 kap. 6 §; ny 8 kap. 6 a §, rubr. närmast före 8 kap. 6 a §
Ikraft: 2017‑03‑01
Ändring, SFS 2017:123
Rubrik: Lag (2017:123) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, rubr. närmast före 10 kap. 18 §; nya 10 kap. 19 a, 19 b, 19 c §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:258
Rubrik: Lag (2017:258) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 13 kap. 17, 18 §§, 14 kap. 8 b §, rubr. närmast före 13 kap. 17 §, 14 kap. 8 b §
Ikraft: 2017‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:356
Rubrik: Lag (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§
Ikraft: 2017‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:523
Rubrik: Lag (2017:523) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §; ny 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:906
Rubrik: Lag (2017:906) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2, 13, 20 §§, 12 kap. 14 §; nya 9 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 9 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2017:1093
Rubrik: Lag (2017:1093) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:30
Rubrik: Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §; ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §; ny 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:67
Rubrik: Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §; ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:319
Rubrik: Lag (2018:319) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5, 18 a §§, 6 kap. 2 b §, 9 kap. 8 a §; nytt 6 c kap.
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:419
Rubrik: Lag (2018:419) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:739
Rubrik: Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12, 12 a §§; nya 9 kap. 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 kap. 14 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:822
Rubrik: Lag (2018:822) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 13 kap. 9, 13 §§, 14 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1294
Rubrik: Lag (2018:1294) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1963
Rubrik: Lag (2018:1963) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 16 kap. 3 §; ny 16 kap. 3 a §
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:44
Rubrik: Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:180
Rubrik: Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 e §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:462
Rubrik: Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 8 § betecknas 6 kap. 9 §; ändr. 5 kap. 23 §, 5 a kap. 1 §; ny 6 kap. 8 §
Ikraft: 2019‑07‑15
Ändring, SFS 2019:486
Rubrik: Lag (2019:486) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 b §§
Ikraft: 2019‑07‑20
Ändring, SFS 2019:487
Rubrik: Lag (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, ikrafttr. i 2017:356
Ändring, SFS 2019:1208
Rubrik: Lag (2019:1208) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 a §, 5 kap. 18, 23 §§; nya 5 b kap., 14 kap. 4 c §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1211
Rubrik: Lag (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 § i 2019:487
Ändring, SFS 2020:598
Rubrik: Lag (2020:598) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 6 b kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2020‑07‑30
Ändring, SFS 2020:939
Rubrik: Lag (2020:939) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 a kap. 9 §, 8 kap. 16 §, 8 a kap. 5 §, 9 kap. 8 b §, 12 kap. 13 a, 15, 17 §§, rubr. närmast före 8 a kap. 5 §; nya 3 b kap., 1 kap. 4 c, 17 §§, 2 kap. 3 b §, 8 kap. 7 a §, 9 kap. 8 e §. 14 kap. 5 c §, rubr. närmast före 1 kap. 4 c §, 8 kap. 7 a §, 14 kap. 5 c §
Ikraft: 2020‑12‑01
Ändring, SFS 2020:1005
Rubrik: Lag (2020:1005) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 9 kap. 8 f §
Ikraft: 2020‑12‑28
Ändring, SFS 2021:223
Rubrik: Lag (2021:223) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19 §; nya 1 kap. 6 a §, rubr. närmast före 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2021‑05‑01
Ändring, SFS 2021:390
Rubrik: Lag (2021:390) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 8 §, 14 kap. 6 §; nya 2 kap. 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:415
Rubrik: Lag (2021:415) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 b §; ny 9 kap. 8 g §
Ikraft: 2021‑08‑02
Ändring, SFS 2021:765
Rubrik: Lag (2021:765) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 1 kap. 1 a, 12 §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 9, 25 §§; nuvarande 5 kap. 3 d, 3 e §§ betecknas 5 kap. 3 e, 3 f §§; ändr. 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 c, 3 a, 5 a, 5 c §§, 5 kap. 1, 1 a, 2, 3, 3 a, 3 b, 3 c §§, de nya 5 kap. 3 e, 3 f §§, 5 kap. 5, 6, 7, 8, 11, 15 a, 16, 17 a, 24 §§, 5 a kap. 4 §, 9 kap. 8 §, 12 kap. 3, 8 a, 16 b, 16 c, 18, 19, 19 b §§, 13 kap. 17 §, 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §, 5 kap. 7, 16 §§, 12 kap. 8 a §; nya 5 kap. 3 d, 3 g §§, 12 kap. 18 a §, 14 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2021‑07‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2021:766
Rubrik: Lag (2021:766) om ändring i lagen (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 § i 2019:1211
Ändring, SFS 2021:1189
Rubrik: Lag (2021:1189) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §; nya 1 kap. 4 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 d §
Ikraft: 2023‑03‑07 den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:59 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:242
Rubrik: Lag (2022:242) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 a, 8 c, 8 d §§; nya 1 kap. 4 e §, 9 kap. 8 h, 8 i §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 e §
Ändring, SFS 2022:303
Rubrik: Lag (2022:303) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 5, 10, 15 a, 18, 23 §§, 5 b kap. 15, 20 §§, 6 kap. 2, 2 a, 4 §§, 6 b kap. 14 §, 7 kap. 7 e §, 20 kap. 9 §, 23 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 5, 18 §§, 6 kap. 4 §; nya 5 kap. 9, 10 a, 25 §§, 6 kap. 4 a §, 6 b kap. 21 §, 7 kap. 7 f, 7 g §§, 9 kap. 17 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §, 6 kap. 4 a §, 6 b kap. 21 §, 9 kap. 17 §
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:456
Rubrik: Lag (2022:456) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:705
Rubrik: Lag (2022:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 14 §, 8 kap. 1 §, 16 kap. 8 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1015
Rubrik: Lag (2022:1015) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 8 a kap.; ändr. 3 b kap. 2 §, 5 kap. 15, 17 §§, 7 kap. 4, 7 b §§, 8 kap. 14 §, 10 kap. 2, 7 §§, 12 kap. 12 b, 23 §§, 14 kap. 4 §, 20 kap. 1, 2 §§, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §; nytt 8 a kap.
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1847
Rubrik: Lag (2022:1847) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:284, bet. 2022/23:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:42 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:56
Rubrik: Förordning (2023:56) om ikraftträdande av lagen (2021:1189) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2021:1189
Ändring, SFS 2023:337
Rubrik: Lag (2023:337) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 8 §, 12 kap. 23 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §
Ändring, SFS 2023:476
Rubrik: Lag (2023:476) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 9 kap. 9 a §
Ikraft: 2023‑08‑01
Ändring, SFS 2023:569
Rubrik: Förordning (2023:569) om ikraftträdande av lagen (2022:1847) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2022:1847
Ändring, SFS 2023:652
Rubrik: Lag (2023:652) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 3 a, 3 d, 6, 17 a §§
Ikraft: 2023‑12‑01
Ändring, SFS 2023:735
Rubrik: Lag (2023:735) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9, 9 a, 11 §§; nya 9 kap. 4 a, 9 b §§
Ikraft: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 2024:28
Rubrik: Lag (2024:28) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ betecknas 12 kap. 14 b, 14 c §§; ändr. 1 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 25, 26 §§, 9 kap. 12 §, 12 kap. 14, 15 §§, 13 kap. 9 §, 14 kap. 6 a, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ sätts närmast före nya 12 kap. 14 b, 14 c §§; nya 2 kap. 1 d §, 12 kap. 14 a §
Ikraft: 2024‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman