Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:772) om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:772) om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

» Läs lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:772 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler och ändringar i lagen

Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012‑11‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:772
Rubrik: Lag (2014:772) om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman