Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:765) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:765) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

» Läs lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:765 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och ändringar i lagen

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007‑06‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:519
Rubrik: Lag (2009:519) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2012:952
Rubrik: Lag (2012:952) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:765
Rubrik: Lag (2014:765) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 28, 29 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1550
Rubrik: Lag (2014:1550) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 5, 10, 11, 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2017:785
Rubrik: Lag (2017:785) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2018:445
Rubrik: Lag (2018:445) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2019:927
Rubrik: Lag (2019:927) om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 25 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman