Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:764) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:764) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

» Läs lagen (2006:496) om blodsäkerhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:764 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:496) om blodsäkerhet och ändringar i lagen

Lag (2006:496) om blodsäkerhet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32002L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1130
Rubrik: Lag (2007:1130) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 16, 22 §§; nya 16 a, 18 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01
CELEX-nr: 32005L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:516
Rubrik: Lag (2009:516) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:848
Rubrik: Lag (2009:848) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:675
Rubrik: Lag (2010:675) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:951
Rubrik: Lag (2012:951) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 18, 18 a, 19 §§
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:764
Rubrik: Lag (2014:764) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 14, 28 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:321
Rubrik: Lag (2015:321) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:444
Rubrik: Lag (2018:444) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 5 §; ny rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2021:613
Rubrik: Lag (2021:613) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 22 §§
Ikraft: 2021‑07‑15
Ändring, SFS 2021:614
Rubrik: Lag (2021:614) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑05‑26
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman