Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

» Läs socialtjänstlagen (2001:453) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:761 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till socialtjänstlagen (2001:453) och ändringar i lagen

Socialtjänstlag (2001:453)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:847
Rubrik: Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:378
Rubrik: Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:228
Ändring, SFS 2002:437
Rubrik: Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1039
Rubrik: Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:135
Rubrik: Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:199
Rubrik: Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:407
Rubrik: Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:737
Rubrik: Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1215
Rubrik: Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:770
Rubrik: Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:851
Rubrik: Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:126
Rubrik: Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:452
Rubrik: Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:463
Rubrik: Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:495
Rubrik: Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:735
Rubrik: Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:746
Rubrik: Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 § i 2006:000
Ändring, SFS 2006:860
Rubrik: Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:901
Rubrik: Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:936
Rubrik: Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2006‑11‑15
Ändring, SFS 2007:174
Rubrik: Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:225
Rubrik: Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:409
Rubrik: Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1315
Rubrik: Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1429
Rubrik: Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:79
Rubrik: Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 g §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:329
Rubrik: Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:939
Rubrik: Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:965
Rubrik: Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:971
Rubrik: Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1424
Rubrik: Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:496
Rubrik: Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:549
Rubrik: Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:596
Rubrik: Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:726
Rubrik: Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:836
Rubrik: Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:981
Rubrik: Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1005
Rubrik: Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1233
Rubrik: Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:52
Rubrik: Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2010:204
Rubrik: Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:250
Rubrik: Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:427
Rubrik: Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:429
Rubrik: Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:741
Rubrik: Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1284
Rubrik: Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1972
Rubrik: Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:328
Rubrik: Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraft: 2011‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1407
Rubrik: Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1518
Rubrik: Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Förarbeten: bet. 2011/12:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:132
Rubrik: Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2012‑05‑01
Ändring, SFS 2012:321
Rubrik: Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
CELEX-nr: 32003R2201 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:597
Rubrik: Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2012:776
Rubrik: Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:803
Rubrik: Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:321
Ändring, SFS 2012:944
Rubrik: Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:273
Rubrik: Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:944
Ändring, SFS 2013:303
Rubrik: Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:421
Rubrik: Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:633
Rubrik: Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1000
Rubrik: Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2013:1146
Rubrik: Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:468
Rubrik: Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:579
Rubrik: Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:761
Rubrik: Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:85
Rubrik: Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:967
Rubrik: Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2015:970
Rubrik: Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:982
Rubrik: Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:147
Rubrik: Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:654
Rubrik: Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:686
Rubrik: Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1302
Rubrik: Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:117 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:47
Rubrik: Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:210
Rubrik: Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraft: 2017‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:590
Rubrik: Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:613
Rubrik: Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:742
Rubrik: Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:809
Rubrik: Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:347
Rubrik: Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:573
Rubrik: Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:654
Rubrik: Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2018:669
Rubrik: Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:690
Rubrik: Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:812
Rubrik: Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1156
Rubrik: Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1281
Rubrik: Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1282
Rubrik: Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1369
Rubrik: Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1724
Rubrik: Lag (2018:1724) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 8 §
Ikraft: 2019‑04‑02
Ändring, SFS 2018:1894
Rubrik: Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:312
Rubrik: Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:473
Rubrik: Lag (2019:473) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:909
Rubrik: Lag (2019:909) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a, 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §, 16 kap. 8 §, rubr. närmast före 16 kap. 8 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:353
Rubrik: Lag (2020:353) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:574
Rubrik: Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2020:1260
Rubrik: Lag (2020:1260) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑03‑01
Ändring, SFS 2021:159
Rubrik: Lag (2021:159) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2021:531
Rubrik: Lag (2021:531) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2021:645
Rubrik: Lag (2021:645) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 16 kap. 10 §; nya 5 kap. 11 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2021‑08‑01
Ändring, SFS 2021:738
Rubrik: Lag (2021:738) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1314
Rubrik: Lag (2021:1314) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:388
Rubrik: Lag (2022:388) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 3 kap. 3 d §, 4 kap. 2 b §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:665
Rubrik: Lag (2022:665) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 4 b §; nya 6 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:935
Rubrik: Lag (2022:935) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:956
Rubrik: Lag (2022:956) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1034
Rubrik: Lag (2022:1034) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2023:292
Rubrik: Lag (2023:292) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2023‑07‑01
Ändring, SFS 2023:313
Rubrik: Lag (2023:313) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2023‑07‑01
Ändring, SFS 2023:820
Rubrik: Lag (2023:820) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 2 c §
Ikraft: 2024‑03‑01
Ändring, SFS 2024:85
Rubrik: Lag (2024:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 8 §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4, 6 §§, 11 kap. 3, 3 a, 4 b §§, 12 kap. 2, 10 §§; nya 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 a, 6 d §§
Ikraft: 2024‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:86
Rubrik: Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4, 7, 8 §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4, 6 §§, 11 kap. 3, 3 a, 4 b §§, 12 ka. 2, 10 §§; nya 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 a, 6 d §§
Ikraft: 2024‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman