Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

» Läs lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:756 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och ändringar i lagen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1701
Rubrik: Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑02‑01
Ändring, SFS 1995:100
Rubrik: Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:534
Rubrik: Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:723
Rubrik: Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 2000:526
Rubrik: Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1030
Rubrik: Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1032
Rubrik: Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1441
Rubrik: Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:96
Ändring, SFS 2002:199
Rubrik: Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:439
Rubrik: Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:197
Rubrik: Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:885
Rubrik: Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2004‑03‑01
Ändring, SFS 2004:826
Rubrik: Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:125
Rubrik: Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1313
Rubrik: Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:77
Rubrik: Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:454
Rubrik: Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:597
Rubrik: Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:813
Rubrik: Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27, 28 c §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:430
Rubrik: Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:480
Rubrik: Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:329
Rubrik: Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraft: 2011‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:930
Rubrik: Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:940
Rubrik: Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:961
Rubrik: Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930
Ändring, SFS 2013:272
Rubrik: Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:940
Ändring, SFS 2014:756
Rubrik: Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:985
Rubrik: Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:39
Rubrik: Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:313
Rubrik: Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:735
Rubrik: Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:113
Rubrik: Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:223
Rubrik: Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:556
Rubrik: Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:571
Rubrik: Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr 17 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1155
Rubrik: (2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1723
Rubrik: Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2019‑04‑02
Ändring, SFS 2019:55
Rubrik: Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraft: 2019‑03‑15
Förarbeten: bet. 2018/19:SoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:125 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:618
Rubrik: Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2019‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:883
Rubrik: Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:441
Rubrik: Lag (2020:441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 f §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:737
Rubrik: Lag (2021:737) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6, 28 §§
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:877
Rubrik: Lag (2021:877) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 d, 15, 26 c §§
Ikraft: 2021‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:880
Rubrik: Lag (2022:880) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:881
Rubrik: Lag (2022:881) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2026‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1227
Rubrik: Lag (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a, 9 f §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1252
Rubrik: Lag (2022:1252) om ändring i lagen (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a och 9 f §§ i 2022:1227
Ändring, SFS 2022:1253
Rubrik: Lag (2022:1253) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 9 g §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2024:84
Rubrik: Lag (2024:84) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2024‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman