Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)

» Läs begravningslagen (1990:1144) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:753 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till begravningslagen (1990:1144) och ändringar i lagen

Begravningslag (1990:1144)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:496
Rubrik: Lag (1991:496) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 4 kap 1, 2, 3, 4 §§; nuvarande 4 kap 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 4 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 4 kap 6, 7, 8 §§; ändr. 2 kap 3 §, nya 4 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 5 kap 2, 3, 9, 10, 13 §§, 9 kap 6 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:873
Rubrik: Lag (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:873
Ändring, SFS 1995:834
Rubrik: Lag (1995:834) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1718
Rubrik: Lag (1995:1718) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:996
Rubrik: Lag (1997:996) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:306
Rubrik: Lag (1999:306) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 9 kap betecknas 11 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 20 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 6, 7 §§; nya 2 kap 2 a §, 9, 10 kap, 11 kap 10 §, rubr. närmast före 11 kap 10 §
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:943
Rubrik: Lag (1999:943) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 § betecknas 8 kap 5 §, rubr. närmast före 8 kap 3 § sätts närmast före 8 kap 5 §; nya 8 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1268
Rubrik: Lag (1999:1268) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1186
Rubrik: Lag (2000:1186) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2000‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:699
Rubrik: Lag (2003:699) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 4, 7 §§, 5 kap 10 §, 9 kap 14 §, 11 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:633
Rubrik: Lag (2006:633) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2008:208
Rubrik: Lag (2008:208) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1339
Rubrik: Lag (2011:1339) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:82
Rubrik: Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:133
Rubrik: Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20, 26 §§, 9 kap. 2, 4, 14 §§, de nya 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap.; nya 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:379
Rubrik: Lag (2013:379) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 9 kap. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:552
Rubrik: Lag (2013:552) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 7 kap. 37 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:753
Rubrik: Lag (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 6, 7 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:560
Rubrik: Lag (2016:560) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 9 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12, 14 §§, 10 kap. 7 §; ny 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:796
Rubrik: Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:867
Rubrik: Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman