Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:750) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:750) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

» Läs lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:750 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja och ändringar i lagen

Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2012‑12‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 2011/12:162 En ny lag om beredskapslagring av olja (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FöU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL265/2009 s9, EUTL304/2008 s1
CELEX-nr: 32009L0119 [ pdf ], 32008R1099 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:750
Rubrik: Lag (2014:750) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:808
Rubrik: Lag (2019:808) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman