Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:747) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:747) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

» Läs lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:747 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter och ändringar i lagen

Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:106 En ny energimärkningslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:NU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:271 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL153/2010 s1, EUTL342/2009 s46
CELEX-nr: 32010L0030 [ pdf ], 32009R1222 [ pdf ]
Upphävd: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2014:747
Rubrik: Lag (2014:747) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1158
Rubrik: Lag (2016:1158) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2018:550
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman