Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

» Läs luftfartslagen (2010:500) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:745 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till luftfartslagen (2010:500) och ändringar i lagen

Luftfartslag (2010:500)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2010‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:CU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:295 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL138/2004 s1, EUTL204/2006 s1, EUTL293/2008 s3
CELEX-nr: 32004R0785 [ pdf ], 32006R1107 [ pdf ], 32008R1108 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:501
Rubrik: Lag (2010:501) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §
Ändring, SFS 2010:896
Rubrik: Lag (2010:896) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §, 12 kap. 7 §
Ändring, SFS 2010:1310
Rubrik: Lag (2010:1310) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:868
Rubrik: Lag (2011:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §; ny 6 kap. 18 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2013:818
Rubrik: Lag (2013:818) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1, 2, 3 §§; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:745
Rubrik: Lag (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 4 kap. 21 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1034
Rubrik: Lag (2014:1034) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 §
Ikraft: 2014‑08‑15
Förarbeten: bet. 2013/14:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:336 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2015:368
Rubrik: Lag (2015:368) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 3 §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:868
Rubrik: Lag (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2015:880
Rubrik: Förordning (2015:880) om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:868
Ändring, SFS 2018:838
Rubrik: Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1423
Rubrik: Lag (2018:1423) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:353
Rubrik: Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 13 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:942
Rubrik: Lag (2019:942) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:784
Rubrik: Lag (2020:784) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑10‑15
Ändring, SFS 2021:1036
Rubrik: Lag (2021:1036) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:432
Rubrik: Lag (2022:432) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2022‑05‑19
Ändring, SFS 2022:497
Rubrik: Lag (2022:497) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1121
Rubrik: Lag (2022:1121) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §, 13 kap. 8 §; nya 12 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 12 kap. 3 a §
Ikraft: 2022‑07‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman