Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

» Läs lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:743 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och ändringar i lagen

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:10 Kompetens hos yrkesförare (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:TU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL226/2003 s4, EGTL237/1991 s1
CELEX-nr: 32003L0059 [ pdf ],31991L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:487
Rubrik: Lag (2010:487) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §; ändr. 3 kap. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:298 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL226/2003 s4, EUTL311/2008 s1
CELEX-nr: 32003L0059 [ pdf ], 32008R1137 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:872
Rubrik: Lag (2010:872) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1575
Rubrik: Lag (2010:1575) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1583
Rubrik: Lag (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 2 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 8 kap.; nya 3 kap. 1 a, 4 a, 7 §§
Ikraft: 2013‑01‑19
Ändring, SFS 2012:224
Rubrik: Lag (2012:224) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2014:743
Rubrik: Lag (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2020:258
Rubrik: Lag (2020:258) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑05‑23 överg.best.
Ändring, SFS 2020:358
Rubrik: Lag (2020:358) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §; ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑06‑01
Ändring, SFS 2020:359
Rubrik: Lag (2020:359) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:22
Rubrik: Lag (2021:22) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Ändring, SFS 2021:23
Rubrik: Lag (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår genom 2021:594
Ändring, SFS 2021:594
Rubrik: Lag (2021:594) om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår 2021:23
Ändring, SFS 2021:595
Rubrik: Lag (2021:595) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:148
Rubrik: Lag (2022:148) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1208
Rubrik: Lag (2022:1208) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 §, 11 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman