Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:742) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:742) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

» Läs lagen (2006:1209) om hamnskydd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:742 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:1209) om hamnskydd och ändringar i lagen

Lag (2006:1209) om hamnskydd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:212 Hamnskydd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FöU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL310/2005 s28, EGTL129/2004 s6, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 32005L0065 [ pdf ], 32004R0725 [ pdf ], 31992R2913 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1212
Rubrik: Lag (2006:1212) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2007‑06‑15
Förarbeten: prop. 2005/06:212 Hamnskydd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FöU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL310/2005 s28
CELEX-nr: 32005L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1385
Rubrik: Lag (2008:1385) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:518
Rubrik: Lag (2009:518) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2014:742
Rubrik: Lag (2014:742) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:281
Rubrik: Lag (2016:281) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2023:688
Rubrik: Lag (2023:688) om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2023‑12‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman