Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:741) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:741) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

» Läs lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:741 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och ändringar i lagen

Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:168 Säkerhet i vägtunnlar (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:256 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL201/2004 s56, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 32004L0054 [ pdf ], 31996D1692
Ändring, SFS 2010:918
Rubrik: Lag (2010:918) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1573
Rubrik: Lag (2010:1573) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:741
Rubrik: Lag (2014:741) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1094
Rubrik: Lag (2021:1094) om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2022‑02‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman