Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

» Läs lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:740 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget och ändringar i lagen

Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:134 Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:266, EGTL302/2000 s57
CELEX-nr: 32000L0079 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:300
Rubrik: Lag (2008:300) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1571
Rubrik: Lag (2010:1571) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§; ny 13 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:613
Rubrik: Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 7, 10 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:740
Rubrik: Lag (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman