Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:739) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:739) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

» Läs lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:739 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och ändringar i lagen

Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:265, EGTL80/2002 s35, EGTL370/1985 s1
CELEX-nr: 32002L0015 [ pdf ], 31985R3820 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:92
Rubrik: Lag (2007:92) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 1, 12, 15, 17, 18 §§
Ikraft: 2007‑04‑11
CELEX-nr: 32006R0561 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:299
Rubrik: Lag (2008:299) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1293
Rubrik: Lag (2010:1293) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1570
Rubrik: Lag (2010:1570) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 6, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 33 §§; ny 33 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:229
Rubrik: Lag (2012:229) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25 §§; nya 1 a, 1 b, 26 a §§
Ikraft: 2012‑06‑01
CELEX-nr: 32002L0015 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:739
Rubrik: Lag (2014:739) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2022:451
Rubrik: Lag (2022:451) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022‑06‑29
Ändring, SFS 2022:464
Rubrik: Lag (2022:464) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2022‑06‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman