Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:735) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:735) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

» Läs lagen (2004:487) om sjöfartsskydd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:735 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2004:487) om sjöfartsskydd och ändringar i lagen

Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:260, EUTL129/2004 s6, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 32004R0725 [ pdf ], 31992R2913 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1071
Rubrik: Lag (2004:1071) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:854
Rubrik: Lag (2005:854) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 10, 21, 29 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:738
Rubrik: Lag (2006:738) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1379
Rubrik: Lag (2008:1379) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 11, 21, 29 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:506
Rubrik: Lag (2009:506) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Förarbeten: prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:237 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:294
Rubrik: Lag (2013:294) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: nya 21 a, 21 b §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:735
Rubrik: Lag (2014:735) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 16 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:278
Rubrik: Lag (2016:278) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2018:1089
Rubrik: Lag (2018:1089) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman