Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

» Läs lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:734 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och ändringar i lagen

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2003‑07‑25
Förarbeten: prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019 [ pdf ], 32002L0020 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32002L0022 [ pdf ], 32002L0058 [ pdf ]
Upphävd: 2022‑06‑03
Ändring, SFS 2003:743
Rubrik: Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:240
Rubrik: Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: bet. 2004/05:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:201
Ändring, SFS 2005:493
Rubrik: Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:26
Rubrik: Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:586
Rubrik: Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:636
Rubrik: Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:737
Rubrik: Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:881
Rubrik: Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1284
Rubrik: Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2008‑02‑01
Ändring, SFS 2007:1375
Rubrik: Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008‑01‑01
CELEX-nr: 32007R0717 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:473
Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:228 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s.21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
CELEX-nr: 32002L0019 [ pdf ], 32002L0020 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32002L0022 [ pdf ], L32002L0058 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:484
Rubrik: Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:600
Rubrik: Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:719
Rubrik: Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:500
Rubrik: Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:546
Rubrik: Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:159 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:239 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51
CELEX-nr: 32002L0019 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32002L0022 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:578
Rubrik: Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraft: 2009‑09‑01
Ändring, SFS 2009:839
Rubrik: Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:497
Rubrik: Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:720
Rubrik: Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1973
Rubrik: Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:590
Rubrik: Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:256 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL167/2009 s12
CELEX-nr: 32009L0140 [ pdf ], 32002L0020 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32002L0022 [ pdf ], 32009L0136 [ pdf ], 32002L0058 [ pdf ], 32009R0544 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:127
Rubrik: Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
Ikraft: 2012‑05‑01
CELEX-nr: 32006L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:285
Rubrik: Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:518
Rubrik: Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2012‑08‑01
Ändring, SFS 2013:47
Rubrik: Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2013‑03‑01
CELEX-nr: 32012R0531 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:103
Rubrik: Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:146
Rubrik: Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2014‑05‑01
CELEX-nr: 398L0034 [ pdf ], 32012R1025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:211
Rubrik: Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL172/2012 s10
CELEX-nr: 32002L0019 [ pdf ], 32009L0140 [ pdf ], 32002L0021 [ pdf ], 32002L0022 [ pdf ], 32009L0136 [ pdf ], 32002L0058 [ pdf ], 32012R0531 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:734
Rubrik: Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:344
Rubrik: Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraft: 2016‑04‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2016:393
Rubrik: Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑06‑13
Ändring, SFS 2016:536
Rubrik: Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1311
Rubrik: Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:406
Rubrik: Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:366
Rubrik: Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1917
Rubrik: Lag (2018:1917) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 6 kap. 19 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1962
Rubrik: Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:183
Rubrik: Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019‑05‑15
Ändring, SFS 2019:497
Rubrik: Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2019:1206
Rubrik: Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:340
Rubrik: Lag (2020:340) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:240
Rubrik: Lag (2021:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21, 22 §§; ny 6 kap. 16 g §
Ikraft: 2021‑05‑01
Ändring, SFS 2022:483
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022‑06‑03
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman