Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:733) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:733) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

» Läs fartygssäkerhetslagen (2003:364) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:733 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till fartygssäkerhetslagen (2003:364) och ändringar i lagen

Fartygssäkerhetslag (2003:364)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2003‑07‑21 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191, EGTL319/1994 s20, EGTL324/2002 s53, EGTL157/1995 s1, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31994L0057 [ pdf ], 32002L0084 [ pdf ], 31995L0021 [ pdf ], 31999L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:416
Rubrik: Lag (2004:416) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:468
Rubrik: Lag (2004:468) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:855
Rubrik: Lag (2005:855) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 7 kap 3 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:830
Rubrik: Lag (2006:830) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:244
Rubrik: Lag (2008:244) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2008‑06‑01
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1378
Rubrik: Lag (2008:1378) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 10 §§, 3 kap 1, 4, 12 §§, 4 kap 11, 13, 14 §§, 5 kap 1, 2, 3, 9, 22, 26, 27, 28 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 1, 11, 13 §§, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:59
Rubrik: Lag (2009:59) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 5 kap. 17, 18, 20, 21, 30 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 3, 4, 5 §§; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2009‑03‑01
CELEX-nr: 32006R0336 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:501
Rubrik: Lag (2009:501) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:1166
Rubrik: Lag (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2017‑09‑08
Ändring, SFS 2010:342
Rubrik: Lag (2010:342) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1360
Rubrik: Lag (2010:1360) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 22 §, 7 kap. 2, 6, 7 §§; ny 5 kap. 16 a §, 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:231 Tredje sjösäkerhetspaketet – del 1 (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL131/2009 s57, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0016 [ pdf ], 32009L0017 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1544
Rubrik: Lag (2010:1544) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:MJU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1567
Rubrik: Lag (2010:1567) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:98
Rubrik: Lag (2011:98) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑02‑18
Förarbeten: bet. 2010/11:TU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:161 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:549
Rubrik: Lag (2011:549) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 7 kap. 11 §
Ikraft: 2011‑06‑17
Förarbeten: prop. 2010/11:116 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2 (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:259 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL131/2009 s47, EUTL131/2009 s11,
CELEX-nr: 32009L0015 [ pdf ], 32009R0391 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:96
Rubrik: Lag (2012:96) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑03‑01
Ändring, SFS 2012:97
Rubrik: Lag (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nya 3 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2013‑08‑20
Ändring, SFS 2012:355
Rubrik: Lag (2012:355) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 7 §; ny 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
CELEX-nr: 32009L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:476
Rubrik: Lag (2012:476) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:127
Rubrik: Lag (2013:127) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §; ny 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2013‑04‑01
Ändring, SFS 2013:285
Rubrik: Förordning (2013:285) om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:97
Ändring, SFS 2013:986
Rubrik: Lag (2013:986) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2, 7 §§, 5 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a, 1 b §§, 7 kap. 11 a §, rubr. närmast före 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2014‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:177 Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:52 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL158/2013 s356, EUTL389/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0087 [ pdf ], 32013L0022 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:733
Rubrik: Lag (2014:733) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 6 kap. 9 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:255
Rubrik: Lag (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 a §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑09‑02
Ändring, SFS 2015:409
Rubrik: Förordning (2015:409) om ikraftträdande av lagen (2015:255) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:255
Ändring, SFS 2016:963
Rubrik: Lag (2016:963) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑12‑31
Ändring, SFS 2017:71
Rubrik: Förordning (2017:71) om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2009:1166
Ändring, SFS 2017:306
Rubrik: Lag (2017:306) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 29 §, rubr. närmast före 5 kap. 29 §; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 4, 30, 31 §§, 6 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 6, 9, 11 §§, 8 kap. 3 §; nya 5 kap. 4 a §, 7 kap. 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 a, 30 §§
Ikraft: 2017‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1088
Rubrik: Lag (2018:1088) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 1 a, 1 b, 7 §§, 5 kap. 7 §, 7 kap. 11, 11 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 a §; ny 5 kap. 21 a §
Ikraft: 2018‑10‑07 överg.best.
Ändring, SFS 2019:43
Rubrik: Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:615
Rubrik: Lag (2019:615) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3, 5, 7 §§; ny 3 kap. 9 c §, rubr. närmast före 3 kap. 9 c §
Ikraft: 2019‑11‑15
Ändring, SFS 2019:632
Rubrik: Lag (2019:632) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: upph. 5 kap. 11, 12, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 6, 8 §§ ; ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4, 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11, 13 §§, 7 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑12‑21
Ändring, SFS 2023:172
Rubrik: Lag (2023:172) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman