Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:731) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:731) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

» Läs lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:731 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och ändringar i lagen

Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:3, EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 [ pdf ] 398L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:802
Rubrik: Lag (2011:802) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:731
Rubrik: Lag (2014:731) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1116
Rubrik: Lag (2022:1116) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman