Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

» Läs lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:725 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och ändringar i lagen

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:104 om undersökning av olyckor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 1995:77
Rubrik: Lag (1995:77) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:877
Rubrik: Lag (2001:877) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:9, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:20
Rubrik: Lag (2006:20) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2006‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:493
Rubrik: Lag (2007:493) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0049 [ pdf ], 32004L0049 [ pdf ]R (01)
Ändring, SFS 2008:1367
Rubrik: Lag (2008:1367) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2011:548
Rubrik: Lag (2011:548) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7, 9 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 b, 12 a §§
Ikraft: 2011‑06‑17
CELEX-nr: 32009L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:725
Rubrik: Lag (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman