Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:723) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:723) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

» Läs lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:723 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler och ändringar i lagen

Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Departement: Finansdepartementet DIS
Ändring, SFS 1993:610
Rubrik: Lag (1993:610) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:200 om en telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 19912/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 2003:784
Rubrik: Lag (2003:784) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2009:428
Rubrik: Lag (2009:428) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2014:723
Rubrik: Lag (2014:723) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2022:489
Rubrik: Lag (2022:489) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman